TASMUS

0
Envanterde

 

Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS), 21.yüzyıl ordularının tüm haberleşme gereksinimlerini Ağ Merkezli Muharebe konseptine uygun şekilde karşılayan bir sistemdir. TASMUS’un temel amacı, savaş alanının yakın gerçek zamanlı taktik resmini oluşturmak, silah, sensör ve komuta merkezleri arasında gerek duyulan yakın gerçek zamanlı data haberleşmesini sağlamak, birliklerin coğrafi konumlarının bir merkezden otomatik ve sürekli olarak izlenmesini sağlamak ve bu bilgileri gerektiğinde komuta katının kullanımına sunarak, komutanların ordu bölgesindeki tüm birliklerin taktik resmini gerçek zamanlı olarak görmesini sağlamaktır.

Günümüzde taktik harekâtın bekası için taktik sahadaki çeşitli alıcılar, silah sistemleri, bilgisayarlar ve komuta merkezleri arasında yoğun ve çok hızlı veri aktarımı zorunlu hale gelmiştir. Hareketlilik ve esneklik esasına dayalı yeni askeri doktrinler, bu bilgi aktarımını taktik unsurların hareket halinde iken de yapabilmelerini gerektirmektedir.

Taktik sahada ateş desteği, manevra kontrol, istihbarat/elektronik harp, hava savunma ve lojistik destek gibi Komuta Kontrol fonksiyonlarının eş zamanlı olarak icrası gerekmektedir. Bu da ancak taktik sahadaki hızlı ve güvenilir bilgi aktarımı ile mümkündür. Farklı haberleşme servisleri ve cihazlarının bir arada ve eşzamanlı kullanılmasını gerektiren bu komuta kontrol fonksiyonlarının gerektiği gibi ifası ve desteklenmesi ancak entegre bir çözümle sağlanabilir.

Bu amaçla, Taktik sahada artan haberleşme hızı gereksinimleri, güvenilirlik, emniyet, esneklik, yüksek beka kabiliyetleri, değişen teknoloji gereksinimleri ve sunulan haberleşme servisi gereksinimleri modern bir Taktik Saha Haberleşme Sisteminin geliştirilmesini gerekli hale getirmiştir.

ASELSAN tarafından geliştirilen TASMUS sistemi ile sağlanan haberleşme çözümü, taktik alandaki tüm haberleşme gereksinimlerini karşılar ve kullanıcılarına kompakt, taşınabilir, genişleyebilir, güvenli ve kullanımı kolay bir sistem sunmaktadır. 2000 yılından beri Türk Ordusu’nun kullanımında olan TASMUS sistemi teknolojik gelişmeler ve değişen müşteri gereksinimleri doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir.

TASMUS, taktik alandaki tüm haberleşme gereksinimlerini entegre bir sistem çözümü ile karşılayan, Ağ Merkezli Muharebe konseptine uygun, taşınabilir, yüksek beka kabiliyetine sahip, esnek ve güvenilir bir taktik ağ oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

TASMUS askeri operasyonlarda ordu ile tabur/bölük seviyeleri arasında etkin komuta kontrol için gerek duyulan kesintisiz haberleşmeyi sağlar. Ayrıca, stratejik telekom ve veri şebekeleri ile tek kanallı CNR sistemlerine entegrasyon için gerekli arayüzleri de sağlamaktadır.

TASMUS sistemi Ağ Merkezli Muharebe konseptine uygunluğu, sahip olduğu güçlü IP(Internet Protocol) altyapısı ve gelişmelere açık mimarisi ile Taktik alanda ihtiyaç duyulan haberleşme gereksinimlerinin tamamına cevap verebilecek entegre bir çözüm sunarak, günümüz ve gelecekteki harekat ihtiyaçlarının gerektirdiği milli, süratli, esnek, güvenilir, emniyetli ve beka kabiliyeti yüksek bir haberleşme altyapısını oluşturacaktır.

Teknik Özellikler:

• TASMUS ağ merkezli muharebe konseptine uygun yapıdadır ve 21.yüzyıl ordularının tüm C4I gereksinimlerini karşılamaktadır.
• TASMUS, IP üzerinden ses bilgisinin taşınması (VoIP) altyapısına uygun yapıdadır.
• Kullanıcılarına tam IP çözümleri sunmaktadır.
• TASMUS, IP, ATM ve ISDN anahtarlama teknolojilerini içermektedir.
• TASMUS NATO TACOMS POST 2000 mimarisi ile uyumludur.
• TASMUS modüler bir sistemdir, müşteri gereksinimleri doğrultusunda genişletilebilir yapıdadır.
• TASMUS ses (açık/kriptolu), veri (asenkron, senkron, IP, X.25 paket veri), grafik, video, görüntü, dosya transferi, faks ve video konferansı gibi haberleşme servisleri sunmaktadır.
• TASMUS bilgi sistemleri; taktik alanın yakın gerçek zamanlı resmi, sayısal harita ve coğrafi bilgi, meteroloji bilgisi, istihbarat raporları ve lojistik bilgilerini içermektedir.
• TASMUS şebeke yönetim ve planlama sistemi olan SİSKON, IP tabanlı SNMP protokolü ve NATO TACOMS POST 2000 sistem kontrol konseptlerinin her ikisinide kullanarak, askeri şebeke yönetim ve planlama gereksinimlerini karşılamaktadır.
• SİSKON tüm abone profillerini, COMSEC ve TRANSEC özelliklerini ve sistem toplojisini yönetir.
• TASMUS diğer stratejik telekom ve veri şebekelerine (askeri/ticari), PTT, SATCOM ve CNR taktik şebekelerine bağlantı için arayüzler sağlamaktadır.
• TASMUS, NATO TACOMS POST 2000’de belirlenmiş tüm teleservisleri, taşıyıcı servisleri ve tamamlayıcı servisleri de desteklemektedir.
• TASMUS kullanıcılarına Elektronik Korunma Tedbirlerini (LPI/LPD, TRANSEC & COMSEC ve uçtan uca kriptolu haberleşme) sağlamaktadır.
• Taktik alanda hareketliliği destekleyen sistem; hareketli abonelere, mobil erişim terminali olarak görev yapan yazılım tabanlı telsizler üzerinden hizmet vermektedir.​

Üretici: ASELSAN

Kullanıcı: Türk Silahlı Kuvvetleri

Daha Fazla İlgili Yazı
Daha Fazla Admin
Daha Fazla Haberleşme Sistemleri

İlginizi Çekebilir

ABD’de topçu mühimmatları için 130 km gündemde

ABD ordusu obüslerin menzilinin 130 km veya daha derinlere ulaşabilmesi için Uzatılmış Men…