BAU DEGS: Meis Adası’nın yanındaki KARAADA ve FENER ADASI Yunanistan’a ait değildir

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın, Meis Adası’nın yanındaki KARAADA ve FENER ADASI Yunanistan’a ait  olmadığına dair değerlendirmesi. a. Lozan Barış Andlaşması’nın 15’nci maddesi ile Menteşe Adaları ve bağlı adacıkları ile MEİS Adası İtalya’ya devredilmiştir. b. Lozan Barış Andlaşması’nın 16’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan 4 Ocak 1932 Sözleşmesinin 3’ncü maddesi gereğince Kara Ada (Rho Adası ya … BAU DEGS: Meis Adası’nın yanındaki KARAADA ve FENER ADASI Yunanistan’a ait değildir okumayı sürdür