Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik | Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi

“Bu yazı iki bölümden oluşması planlanan çalışmanın ilk bölümü olup, bilgi güvenliği ve siber güvenlik özelinde olacak. Ayrıca Türkiye’de bu bağlamda faaliyet gösteren Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine de yer verilecektir. İkinci bölüme, siber ölüm zinciri/ cyber kill chain ulaşmak için tıklayınız.“ İçinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyılda, geçmişte de olduğu gibi aktörlerin varlıklarını sürdürmek ve rekabet … Okumaya devam et Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik | Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi