Geçmişten Günümüze Dağlık Karabağ Sorunu ve Ermeni Politikaları

Bu çalışma; iki bölümden oluşacak serinin ilk bölümü olup ikinci bölüm ‘Hocalı Katliamı’ üzerine olacak. İlk bölümde Dağlık Karabağ bölgesinde uzun süredir sistematik bir şekilde devam eden sorunların ve çatışmaların tarihi kökenleri, uygulana gelmiş nüfus ve iskan politikaları, ‘etnik’ soykırımlar, taraflar ve değişen şartlar, barış arayışları… asırlardır çözümsüzlüğün hakim olduğu süreci aktaracağız. Dağlık Karabağ Sorunu … Geçmişten Günümüze Dağlık Karabağ Sorunu ve Ermeni Politikaları okumayı sürdür