NATO Ülkelerinin Savunma Harcamaları | 2012-2019

Bu sayfadaki teknik veriler “Defence Expenditure of NATO Countries (2012-2019) [COMMUNIQUE PR/CP(2019)069]” raporundan alınmıştır. NATO, müttefiklerinin savunma harcaması verilerini düzenli olarak belli aralıklar ile toplar ve sunar. Her müttefiğin Savunma Bakanlığında kabul edilen tanımına göre cari ve tahmini gelecekteki savunma harcamalarını düzenli olarak raporlar. Değerler, ulusal bir hükümetin mali yıl boyunca silahlı kuvvetlerinin, Müttefiklerin veya … NATO Ülkelerinin Savunma Harcamaları | 2012-2019 okumayı sürdür