Defence Turk Dergisinde: “Türk S/İHA’ların Simetrik Savaşa Etkisi ve Zırhlı Birliklerin Savunması”

Prof. Dr. Feridun Taşdan’ın (Western Illinois University) Defence Turk Dergisinin 2. Sayısı için kaleme aldığı yazıda Türk SİHA’larının farklı coğrafyalardaki başarılı operasyonları ve bu operasyonlar sonucunda tartışılmaya başlanan zırhlı birliklerin hava savunması inceleniyor.  Dünya geneline bakıldığında SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ve İHA’lar (İnsansız Hava Aracı) günümüze kadar asimetrik harp ortamında, yani düzenli orduların terör … Defence Turk Dergisinde: “Türk S/İHA’ların Simetrik Savaşa Etkisi ve Zırhlı Birliklerin Savunması” okumayı sürdür