Anasayfa Türk Savunma Sanayii Ürünleri Silah Sistemleri Hafif Silahlar 5,56×45 mm PUF (Polimer Uçlu Fişek) Projesi

5,56×45 mm PUF (Polimer Uçlu Fişek) Projesi

0

5,56 mm Fişeklerin hedef üzerindeki etkisinin artırılmak amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından Polimer Uçlu fişek üretim çalışmalarına başlanmıştır. Polimer Uçlu fişek konusunda literatür çalışması yapılmış ve mermi tasarlanarak resmi çizilmiştir. Polimer malzemeden uçlar MKE imkanlarıyla üretilmiştir. Gazi Fişek Ar-Ge atölyesindeki mermi tanzim tezgahında bu polirner uçlar ile ilk prototip mermiler üretilmiştir. Üretilen bu mermiler imla atölyede fişek haline getirilmiştir.

MKEK Poligonunda, ilk Prototip fişekler ile yapılan hız-basınç ve dağılım testlerinde; ort. Hız 1010 m/s ve dağılım ortalama standart sapması ise 22,8 mm olarak ölçülmüştür. Yapılan ikinci dağılım testinde ise ortalama standart sapması 15,6 mm olarak ölçülmüştür. Bu testler sonucunda, 5,56 mmx45 Polimer Uçlu Fişek için hedef dağılım değeri, x ve y yönünde ortalama standart sapma max. 20 mm olarak belirlenmiştir. Ayrıca fişeğin insan üzerindeki yara balistiği etkisini incelemek amacıyla balistik jel testleri yapılmış ve öngörülen tahribat elde edilmiştir.

Fabrika Ar -Ge Müdürlüğünce hazırlanan balistik jellere, KKK, MSB ve EGM nden gelen gözlemciler eşliğinde 50 m’den atışlar yapılmıştır. Bu atışlarda yeni firünü kıyaslayabilmek amacıyla, Kuvvetlerden temin edilen yabancı menşeili (Fiocchi) fisekler ve 5.56 mmx45 SS109 fişekleriyle de atışlar yapılmıştır.

5,56 mmx45 SS109, 5,56 mmx45 FIOCCHI PTF ve 5,56 mmx45 MKE PTF FİŞEKLERiN BALİSTİK JEL TESTİ

Polimer uçlu mühimmat balistik jel testi

Yukarıdaki fotoğraftan da anlaşılacağı üzere, 5,56 mmx45 Polimer Uçlu Fişek diğer fişeklere göre balistik jel üzerinde en iyi sonucu vermiştir. 5,56 mmx45 SS109 fişeğinin jele girdikten sonra çok fazla düz hareket ettiği, Fiocchi firması fişeğinin ise jele girer girmez kaviteye başlamasının zırhlı personelde beklenen etkiyi veremeyeceği görülmüştür.

Gazi Fişek Fabrikası 5,56 mmx45 PTF Polimer Uçlu Fişek üretim kabiliyeti kazanmış ve 5.000.000 adetlik ilk siparişini almıştır.

İlgini Çelebilir!

SARP DUAL UKSS

ASELSAN SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistem, ana silah olarak 7,62mm makinal…