Anasayfa Özgün Yazılar TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi

0

Aşağıdaki yazı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi kataloğundaki bilgiler temel alınarak düzenlenmiştir.

MİLGEM’den TF-2000’e Giden Yol

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Deniz Kuvvetlerinin ilk muharip milli gemisi olarak en önemli ve başarılı modernizasyon projesi olan MİLGEM’in ilk adımları 90’lı yıllarda atılmıştır. O dönemde, Türkiye’de özel sektörün askeri gemi projelerine olan yaklaşımının gelişmesi ve projenin gereklerinin belirlenmesinde yaşanan olumsuzlukların da etkisiyle, projenin başlangıcı 2000’li yıllara kadar sarkmıştır. Tasarım faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için MİLGEM Proje Ofisi (mevcut adıyla Dizayn Proje Ofisi (DPO)) 12 Mart 2004 tarihinde 45 kişilik mütevazi bir kadro ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı insiyatifiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kurulmuştur.

Tasarım ihalelerinin beklenen millilik niteliğinde sonuçlanmaması üzerine, projenin milli gemi ruhuna yaraşır bir şekilde gerçekleştirilmesi için; Deniz Kuvvetleri tasarım, inşa ve performans sorumluluğunu üzerine almıştır. Fizibilite çalışmalarından başlayarak detay tasarım dahil tüm tasarım ve entegrasyon aşamaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mühendis subay, astsubay, sivil mühendisleri ve inşası mühendis ve işçileri tarafından, malzeme ve hizmet altınları ise SSB tarafından gerçekleştirilmiştir. MİLGEM Projesi, son dönemde planlı zamana uygun olarak istenen performansta tamamlanan ve uluslararası otoriteler tarafından büyük bir başarı olarak nitelendirilen nadir projelerden birisidir. MİLGEM Projesi’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarının tümü Milli Savunma Bakanlığı’na aittir.

Kataloğa İ Sınıfı fırkateynin deplasmanı yanlış yazılmıştır. Doğrusu 3000 tondur.

MILGEM Projesi kapsamında inşa edilen gemilerin dört gemisi ADA Sınıfı Korvetler olarak adlandırılmıştır. Projenin ilk üç gemisi TCG HEYBELİADA, TCG BÜYÜKADA ve TCG BURGAZADA’nın tüm testleri başarıyla tamamlanmış ve sırasıyla 2011, 2013 ve 2018 yıllarında hizmete girmiştir. Projenin dördüncü gemisi olan ve test faaliyetlerine devam edilen KINALIADA’nın 2019 yılı içinde teslimi planlanmaktadır.

Deniz Kuvvetleri direktifi ile DPO tarafından Şubat 2014 tarihinde tasarım faaliyetlerine başlanan İ Sınıfı Fırkateyn Projesi’nin ilk gemisinin 2017 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşasına başlanmış olup detay tasarımına devam edilmektedir. Türk Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarına uygun olarak ADA Sınıfı Korvet platformunun imkân ve kabiliyetlerini daha da ileriye götürecek şekilde yeni bir platform olarak dizayn edilen İ Sınıfı Fırkateyn Projesinde, MİLGEM Projesinde yürütülen tüm tasarım adım icra edilmektedir.

Deniz Kuvvetleri öncülüğünde başlanarak başarıyla tamamlanan MİLGEM projesi sayesinde ülkemizin ilk milli tasarım muharip gemisi hedefine ulaşılmıştır. Bu yeteneğin idame ettirilmesine yönelik ve ülke hava savunmasının denizden itibaren kademeli olarak karşılanması ve üstün hava savunma ve taarruz kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi maksadıyla milli kaynaklara dayalı bir hava savunma harbi muhribi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Deniz Kuvvetleri’nin direktifi gereği TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) Projesi tasarım faaliyetlerine DPO’da Temmuz 2017 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Görev Fonksiyonu ve Tasarım Özellikleri

TF-2000 HSHM; denizi bir kalkan gibi kullanarak alçak/orta/yüksek irtifalı kısa/orta/uzun menzilli güdümlü mermilerin ve balistik füzelerin tespit edilmesi ve anakaraya yaklaşmadan imha edilmesini (balistik füzeler hariç) sağlayacak temel görev fonksiyon yeteneğine sahip olacaktır.

TF-2000 HSHM, Türk Deniz Kuvvetlerinin caydırıcılığını arttırmak maksadıyla;

 • Tüm dünya denizlerinde etkinlikle görev yapabilecek,
 • Kuvvet hava savunma görevlerini icra edebilmek üzere, tanımlanmış hava resmini tesis edebilecek,
 • Bünyesinde bulunacağı Görev Grubu/Görev Kuvveti unsurları ile coğrafi bir sahayı her türlü tehdide karşı savunabilmek üzere; uzun menzilli Hava Savunma Harbi (HSH), Denizaltı Savunma Harbi (DSH) ve Su üstü (S/Ü) harbi yapabilecek,
 • Kıyı ötesi angajman icra edebilecek,
 • Barışı destekleme, muharip olmayanların tahliyesi, uluslararası terör, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, denizde denetim harekâtı gibi Savaş Dışı Harekât görevlerini etkinlikle icra edebilecek imkân ve kabiliyete sahip olacaktır.

TF-2000 HSHM aşağıda belirtilen temel tasarım özellikleri doğrultusunda tasarlanmaktadır:

 • En az 28 kts azami sürat, 18 kts sürat ile en az 5000 deniz mili seyir siası ve senelik ortalama 5000 saat seyir süresi,
 • Deniz durumu 5’te kısıtsız harekât kabiliyeti,
 • Lojistik bütünleme (akaryakıt hariç) yapmaksızın en az 45 gün süre ile harekât icra edebilme,
 • Ana üs desteği olmadan 180 gün süreyle harekât icra edebilme,
 • En az 40 yıl hizmette kalma süresi,
 • Radar Kesit Alanı (RKA), Sualtı Akustik, Manyetik ve Kızılötesi (K/Ö) izlerin azaltılmasına yönelik tasarım ve sistem uygulamaları,
 • Yüksek beka kabiliyeti kapsamında dayanıklı tekne yapısı tasarım uygulamaları.

Genel Karakteristikler

 • Tam Boy: 166 metre
 • Azami Genişlik: 21,5 metre
 • Draft: 4,96 metre
 • Deplasman: 7.000 ton
 • Azami Sürat: 28+ knots
 • İntikal Sürati: 18 knots

Personel

 • 130-150 gemi personeli
 • En az 200 personel için yaşam yeri ve servis mahali
 • 1 acil müdahale kamarası
 • 1 müşahede kamarası
 • Personel kolaylık tesisleri
 • 1 sosyal yaşam alanı
 • 1 kondisyon salonu

Silah/Sensör Sistemleri

TF-2000 HSHM, ülke hava savunmasına açık denizlerden itibaren destek olabilmek, bölge ve kuvvet hava savunması için verilebilecek harekât görevlerini icra edebilmek amacıyla;

 • Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD), Uzun Menzilli Radar (UMR) ve IFF sistemleri ile tesis edilen uzun menzilli etkili bir hava savunma sistemine,
 • Hava hedeflerine karşı kuvvet hava savunması ve öz savunma maksatlı güdümlü mermi sistemleri ve yakın hava savunma sistemlerine,
 • Suüstü hedeflerine satıhtan satha güdümlü mermi sistemleri ile top sistemlerine,
 • DSH maksatlı bütünleşik sonar sistemine (Sonar Suit), Torpido Karşı Savunma Sistemine ve sualtı hedeflerine karşı torpido sistemine,
 • Elektronik Destek (ED) ve Lazer ikaz Sistemi (LİS) ile RF/Lazer çıkış yapan radarları ve Güdümlü Mermi (G/M)’leri tespit imkânına,
 • Hava ve suüstü savunma maksadıyla otomatik atış ve tavsiye imkânına sahip Dekoy Atım Sistemine (KALKAN),
 • Sıkı EMCON şartlarında elektro-optik tespit, teşhis ve takip yeteneğine,
 • İleri teknoloji link, muhabere ve bilgi sistemlerine,
 • Tüm bunların entegrasyonunu sağlayan ve ağ destekli veri entegre kabiliyetli bir Savaş Yönetim Sistemini içeren Milli Komuta Kontrol (GENESIS ADVENT) ve Milli Atış Kontrol Sistemlerine (TAKS) sahip olacaktır.

Hava Savunma Harbi (HSH)

TF-2000 HSHM, kademeli hava savunması prensibi kapsamında kısa/orta, uzun metnini satıhtan havaya güdümlü mermilere sahip olacaktır.

Geminin öz savunması kapsamında ise ana batarya topuna ilave olarak, güdümlü mermiler, 360° koruma sağlayacak şekilde Yakın Hava Savunma Silah Sistemi (YHSS) ve ses altı ve üstü sürate sahip çeşitli atak manevralarım icra edebilen G/M’lere karşı da etkin bir savunma sistemi ile teçhiz edilecektir.

TF-2000 HSHM, RF ve IR başlıklı G/M’lere karşı otomatik, yarı otomatik ve manuel atış imkanı sağlayan, Güdümlü Mermiye Karşı Savunma (GMKS) tavsiyesi verebilen, Komuta Kontrol Sistemi ile entegre, tamamen milli yazılım ve donanıma sahip Dekoy Atım Sistemine (KALKAN) sahip olacaktır.

TF-2000 HSHM, G/M’leri ve hava araçlarını tespit ve takip edebilen, arama, hedef tespit ve atış kontrol işlevlerini yapma kabiliyetine ve muhtelif hedeflere en kısa sürede ve en etkili mesafede angaje olmasına imkan sağlayan entegre IFF sistemine sahip Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD)’a sahip olacaktır.

TF-2000 HSHM, hava resmini asgari 200 mil menzilden itibaren tesis edebilen, entegre IFF sistemi ile çalışabilen, uçakların üç boyutta kontrol edilmelerine imkan sağlayabilen, modern G/M’leri ve hava araçlarını tespit edebilen özellikte Uzun Menzilli Hava Arama Radarı (UMR) ile teçhiz edilecektir.

Alçak irtifa hedeflerine karşı ise yarı ve tanı otomatik reaksiyon özelliğine sahip, yüksek atış gücünde ve E/O sensörler ve lazer mesafe ölçüm birimleri ile donatılmış lazer güdümlü mermi/stabilize otomatik top/makineli tüfeğe sahip olacaktır.

TF-2000 HSHM bünyesindeki GENESİS ADVENT SYS, içerdiği gelişmiş tehdit değerlendirme, angajman planlama ve icra algoritmaları ile dinamik ve değişken hava savunma harbi ortamında hızlı ve etkili reaksiyon ve karar desteği sağlayacaktır. Bunun yanında, bütünleşik Ağ Destekli Yetenek işlevi ile görev kuvveti çapında sensör / silah paylaşımı sayesinde kaynak optimizasyonu sağlanacak, kuvvet koruması en üst düzeye getirilecektir.

TF-2000 HSHM entegre ve eşzamanlı biçimde fiziksel imha ve fonksiyonel imha yeteneklerini kullanma yeteneğine sahip olacaktır.

Suüstü Harbi

TF-2000 HSHM, deniz suüstü ateş desteği sağlayabilmek maksadıyla; hassas vuruş kabiliyetli, yüksek atış gücüne sahip, hava, suüstü ve karadaki hedeflere karşı uzun menzilli modern ve akıllı mühimmat da dahil olmak üzere çeşitli tipte mermi atabilen, tam otomatik çoklu yükleme sistemine havi ve milli Atış Kontrol (AIK) sistemi ile entegre çalışabilen büyük kalibreli bir ana batarya topuna sahip olacaktır.

TF-2000 HSHM, suüstü harbi maksatlı olarak uzun menzilli, aldattım manevraları yapabilen, milli imkânlar ile geliştirilen ATMACA Satıhtan Satha G/M’ler ile teçhiz edilecektir.

Asimetrik tehdide yönelik olarak, 360°’lik çevresel koruma sağlayacak, yarı ve tam otomatik reaksiyon özelliğine sahip, yüksek atış gücünde ve E/O sensörler ve lazer mesafe ölçüm birimleri ile donatılmış lazer güdümlü mermi/stabilize otomatik top/ makineli tüfeğe sahip olacaktır.

Denizaltı Savunma Harbi (DSH)

TF-2000 HSHM, etkin bir DSH için kullanabileceği hafif torpido silahlarına, sualtı hedef tespit ve takip maksatlı başa monteli sonar sistemine, torpido savunma sistemine, çekilebilir aktif ve pasif sonar dizinine sahip olacak ve geminin tüm DSH silah ve sensörleri savaş yönetim sistemi ile entegre yapıda çalışacaktır. Gemide yer alan DSH sistemlerine ilave olarak, üzerine konuşlanacak DSH maksatlı helikopter ile uzun menzilden itibaren etkin bir DSH kabiliyeti sağlanacaktır.

Muhabere ve Seyir Sistemleri

TF-2000 HSHM, stratejik, operatif ve taktik alanda güvenilir, tanımlı harekât ihtiyacına cevap verecek şekilde emniyetli, süratli ve alternatifli dâhili ve harici muhabere sistemlerine sahip olacaktır.

Seyir amacıyla, 360° kaplama sağlayacak LPI özellikli seyir radarı, WECDIS ve WAIS sistemleri, suüstü arama ve seyir radarı fonksiyonlarını aynı anda yerine getirebilecek çift maksatlı suüstü arama/seyir radarı, elektronik seyir haritaları ve çeşitli seyir yardımcıları ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün kurallarına uygun denizde çatışmayı önleme sistemleri ile teçhiz edilecektir.

Elektronik Harp (EH) Sistemleri

TF-2000 HSHM, hassas analiz yapabilen ve hedefin teşhisini çok kısa sürede yapabilecek kütüphane imkânına sahip bir milli Elektronik Destek (ED) sistemine, geniş bir frekans aralığında karıştırma yapabilecek Elektronik Taarruz (ET) cihazına, Lazer Tespit-İkaz Sistemlerine, diğer silah/sistemlerle müşterek/koordineli olarak kullanılabilecek fonksiyonel imha sistemlerine aynı anda kumanda edebilecek olan Milli bir EH Suitine sahip olacaktır.

ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS)

TF-2000 HSHM, ağ destekli harekât yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren, bütünleşik karar destek sistemleri ile taktik karar vericinin süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıracak milli ve yerli olarak geliştirilmiş GENESİS ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS)’ne sahip olacaktır.

GENESİS ADVENT SYS, gemi üzerindeki silah ve algılayıcılardan gelen bilgileri derleme, kıymetlendirme, silah tahsis etme konularında komuta desteği sağlama, hedef bilgilerini entegre link sistemi ile diğer platformlara aktarabilme ve bu bilgileri diğer platformlardan alma kabiliyetine sahiptir.

Hava Araçları

TF-2000 HSHM gemisinde, en az 15 ton azami kalkış ağırlığına sahip 2 adet Orta Yük Nakliye Helikopteri ile keşif/taarruzi maksatlı sabit veya döner kanatlı 2 adet Gemiye Konuşlu İnsansız Hava Aracı (GİHA)’nın gece-gündüz iniş ve kalkış yapabileceği, konuşlanabileceği ve servis alabileceği platform ve hangar desteği ile yedek silah cephaneliği ve JP-5 yakıtı ikmal imkânı mevcuttur. Gemide bulunacak (helikopter) platform; gece ve gündüz aletli meteorolojik şartlarda harekât yapılmasına imkân sağlayan Seviye-1 ve konuşlanma alanı için servis imkanı olan Sınıf-2 sertifikasyonuna sahip olacaktır.

Gemide konuşlandırılacak GİHA’lar;

 • Faydalı yük taşınması, ses/data muhaberesi rölesi olarak kullanılabilmesi, Elektronik Harp (EH), Tanımlanmış Deniz Resmi (TDR)’nin tesisi, hedef rapor olarak temas aktarımı vb. maksatlarıyla kullanılacak ve silahlı/silahsız olabilecek,
 • En az deniz durumu 4’e kadar iniş ve kalkış yaptırabilecek sistem ve teçhizlere sahip olacak,
 • Gemide bulunacak yer kontrol istasyonu vasıtasıyla kontrol edilebilecektir.

Hidrodinamik Tasarım

Benzer gemilerin tekne formlarından esinlenilerek regresyon hesaplamaları yapılmış ve TF-2000 HSHM tekne formu, geliştirilen özgün yazdım kullanılarak Parametrik Tekne Formu hesap yaklaşımı ile çok amaçlı tekne formu optimizasyonu gerçekleştirilerek tasarlanmıştır.

Parametrik Tekne Formu olası çözümlerinden en düşük tekne direnci/makine gücü ihtiyacını ve en yüksek denizcilik performansını sağlayan yüksek stabilite kriterine sahip optimum tek gövdeli deplasman tipi tekne formu seçilmiştir. Optimum tekne formu Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizlerine tabi tutularak direnç değerleri doğrulanmıştır.

Beka – İz Azaltımı ve Yapısal Dayanım

TF-2000 HSHM Beka Tasarımı yaklaşımı kapsamında, güncel teknolojik seviyeye uygun olarak Radar Kesit Alanını (RKA), Sualtı Akustik gürültü seviyesini, Manyetik ve Kızıl ötesi (K/Ö) İz seviyesini azaltacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, geminin tasarımının ilk aşamasından itibaren İz Yönetimi yaklaşımı uygulanmaktadır.

TF-2000 HSHM’nin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit ortamında harekât icra etmesine imkân sağlayacak sensör ve korunma sistemlerine sahip olacak; gemide atmosfer basıncından yüksek pozitif hava akışına sahip Toplu Koruma Bölgeleri (TKB) bulunacaktır.

TF-2000 HSHM gemi yapısı Beka Tasarımı yaklaşımıyla, güncel sualtı ve suüstü silah tehditlerine dayanacak ve geminin duruş gücünün arttırılmasını sağlayacak şekilde dayanımı arttırılmış gemi mukavemet yapısında yüksek beka kabiliyetine sahip olarak tasarlanmaktadır.

Gemi temel yapısal konstrüksiyonuna ait yapısal düzen ve yapısal eleman boyutları (güverte ve dış kaplama sac kalınlıkları, balistik kaplama yapısı, çift perde konstrüksiyonu vb.), aşağıda verilen tehdit tiplerinin gerektirdiği mukavemet isterlerini sağlayacak şekilde geliştirilen beka hesap metodolojisi ile belirlenmiştir.

 • Uzak Mesafe Konvansiyonel Suüstü Patlaması,
 • Yakın Mesafe Konvansiyonel Suüstü Patlaması,
 • Konvansiyonel Suüstü İsabet/Dahili Patlama,
 • Parçacık Patlaması,
 • Artık Mukavemet Suüstü ve Sualtı Yaralanması,
 • Konvansiyonel Torpido Sualtı Patlaması,
 • Konvansiyonel Mayın Sualtı Patlaması.

Yüksek beka kabiliyeti kazandırılmasına yönelik olarak belirlenmiş olan temel yapısal konstrüksiyon tasarımı, her bir tehdit ti için global ve lokal olarak yapılacak Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) beka analizleri ile doğrulanacaktır.

Yapısal dayanıma ilave olarak tüm gemi tasarımı için, Toplam Beka kapsamında Vurulma Olasılığı, Silah Etkilerine Karşı Zayıflık ve Toparlanabilme özelliklerinin incelenmesini sağlayan beka programları ile beka analizleri yapılarak Beka Tasarımı çalışmalarının tamamlanması öngörülmektedir.

Tekne Yapısı

TF-2000 HSHM gemisinin yapısal boyutlandırması ve boyuna mukavemet hesapları Türk Loydu Askeri Gemi Klaslama Kurallarına uygun olarak yapılmış, tekne yapısı tasarım konsept ve prensipleri belirlenmiştir. Geminin yapısal tasarımı, milli harp gemilerine özgü geliştirilen analiz yaklaşımı kullanılarak Beka – Yapısal Dayanım kapsamındaki analizlerle birlikte Türk Loydu Askeri Klaslama Kuralları ve bu kuralları bütünleyen Türk Deniz Kuvvetleri askeri standartları, diğer askeri standartlar ile ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak yapılan Mukavemet ve Titreşim SEM analizleri ile doğrulanacaktır. Bu analizler süresince, ağırlık ve dolaylı olarak geminin idame ve inşa maliyetlerinin azaltımını hedefleyen Yapısal Optimizasyon Yaklaşımı uygulanacak ve sonucunda 3-boyutlu yapısal konstrüksiyon tasarımı elde edilecektir.

Tekne ve üst binaların ana malzemesi olarak yerli üretim yüksek mukavemetli gemi inşa çeliği kullanılması öngörülmektedir. Mukavemet gereklerinin izin verdiği ölçüde ağırlık azaltımına yönelik olarak üst bina yapılarında alüminyum malzeme kullanılacaktır.

Ana Tahrik Sistemi (ATS)

TF-2000 HSHM’de yer alacak Ana Tahrik Sistemi; harekât ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, geminin beka dayanımı, sürat-manevra isterleri, seyir profili ve ömür boyu maliyetleri dikkate alınarak optimize edilecektir.

HSHM’nin tasarım sürecindeki gelinen aşama itibariyle; tahrik sisteminde güvenilirliği yüksek, performansı ispatlanmış, yedeklenebilir ve maliyet etkin CODOG Ana Tahrik Sistemi konfigürasyonuna sahip olması öngörülmektedir. Öngörülen CODOG konfigürasyonunda;

 • Düşük sürat kademeleri ile intikal sürati için ekonomik kullanım sağlayacak 2 adet dizel makine,
 • Yüksek sürat ihtiyaçları için güç yoğunluğu yüksek 2 adet gaz türbini ile,
 • Farklı sürat kademelerinde optimum itkiyi sağlayacak 2 adet Kontrol Edilebilir Piçli Pervane sistemi kullanımı planlanmaktadır.

TF-2000 HSHM’nin makine daireleri yerleşiminde geminin bekasını artırmak üzere; dizel makineler, gaz türbini tahrik üniteleri, devir düşürücüler ve dizel jeneratörler kritik öneme sahip ekipmanlar birbirinden ayrı kompartımanlara yerleştirilmiştir.

TF-2000 HSHM’de makine daireleri, farklı tahrik ünitesi üreticilerinin alternatif bulundurularak boyutlandırılmıştır.

Esnek Görev Bölmesi (EGB)

TF-2000 HSHM gemisinde, icra edilecek harekâtın nev’ine göre geminin ihtiyaç duyacağı seyyar faydalı yükleri taşımaya imkân verecek Esnek Görev Bölmesi (EGB) bulunacaktır. EGB’de;

 • 10 adet 20 ft konteyneri veya 4 adet RHIB (12 m) veya 15 ton azami kalkış ağırlığına sahip 1 adet Orta Yük Nakliye Helikopterini taşıyabilecek alan bulunacak,
 • Konteyner veya RHIB’leri alan içerisinde üç boyutlu taşıyabilecek ve geminin sancak ve iskele bordalarından sahile indirilebilecek 15 ton kaldırma kapasitesine sahip köprü kreyn ve yan kapaklar konuşlanacak,
 • Konteyner veya helikopteri konuşlandırabilmek maksadıyla hangar ile arasında geçiş olacak,
 • Harekâtın nev’ine göre ihtiyaç duyulacak bağımsız konteynerlere elektrik, su ve havalandırma sağlayabilecek altyapı bulunacak,
 • İcra edilecek görevin niteliğe göre insansız suüstü ve sualtı araç ve sistemleri konuşlandırılabilecek,
 • İnsansız suüstü ve sualtı araç ve sistemleri denize indirilebilecek ve denizden alınabilecektir.

Manevra Sahaları

TF-2000 HSHM, gemide baş altı manevra sahası, sancak-iskele vasat manevra sahaları ve kıç altı manevra sahası olmak üzere dört adet manevra sahasına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. İhtiyaç duyulması halinde, EGB’nin sancak ve iskele tarafları ilave manevra sahası olarak kullanılabilecektir. Geminin RKA izinin azaltılması maksadıyla, tüm manevra sahalarında kapalı mahal yaklaşımı kullanılmıştır.

Gemide, özel harekât ve personel nakil maksatları için kullanılmak üzere 16 kişilik taşıma kapasitesine sahip 3 adet yüksek süratli RHIB bulunacaktır. RHIB’ler, insanlı/insansız kullanılabilecek ve görevin niteliğine göre farklı faydalı yükleri taşıyabilecek yapıda olacaktır.

RHIB’lerden 2 tanesi sancak ve iskelede konuşlandırılacak vasıta mataforasıyla denize indirilecek ve denizden alınacaktır. Denizli havalarda daha emniyetli olarak mayna/hisa edilmesi maksadıyla, düşük süratlerde kullanılmak üzere diğer RHIB kıç altında bulunan kıç kapak/rampa sistemi vasıtasıyla denize indirilecek ve denizden alınacaktır.

Türk savunma sanayii özelinde savunma sanayii takipçisi ve araştırmacısı.

Bir cevap yazın

İlgini Çekebilir!

TÜBİTAK SAGE’nin Altyapı ve Yetenekleri

Ülkemizin en önemli askeri araştırma ve geliştirme kurumlarından biri olan TÜBİTAK SAGE (S…