Anasayfa Haberler Genel Haberler Aselsan’ın 2017 yılında Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Çalışmaları

Aselsan’ın 2017 yılında Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Çalışmaları

0

1980’lerden bu yana Elektronik Harp Sistemleri ve 1990’lardan itibaren de Radar Sistemleri geliştiren ASELSAN, radar, elektronik harp ve mikrodalga alanında sistem tasarımı, donanım/yazılım tasarımı, algoritma geliştirme, sistem entegrasyonu, üretim, doğrulama ve geçerli kılma, platform entegrasyonu ve satış sonrası destek faaliyetleri sürdürüyor..

Mikrodalga Ürünler Grup Başkanlığı

Mikrodalga Modüller

ASELSAN tarafından geliştirilen radar, elektronik harp, uydu ve diğer sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojik açıdan kritik ve fonksiyonel mikrodalga modüllerin tasarım ve üretimi Mikrodalga Ürünler Grup Başkanlığı tarafından yapılıyor. Gönderme ve Gönderme/Alma Modülleri, Önkat Modülleri, Frekans Çeviriciler, Güç Yükselteç Modülleri, Sayısal Frekans Ayrıştırıcılar (DFD), Logaritmik Video Yükselteçler (DLVA) ve Filtreler gibi modüllerin tasarım ve üretim faaliyetlerine 2017 yılında da devam edildi. Ayrıca kritik görevler için geliştirilen radar, elektronik harp ve uydu sistemlerinin bir parçası olan Monolitik Mikrodalga Entegre Devreler (MMIC), İnce Film Tabanlı Bileşenlerin geliştirilmesi de yine Mikrodalga Ürünler Grup Başkanlığı bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Yeni nesil modül ve bileşenlerde ihtiyaç duyulan kritik malzemelerin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilebilmesi için yürütülen çalışmalara devam edildi.

Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi (MSTTS) Projesi

Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sisteminin Sorgulayıcı ve Cevaplayıcı RF Birimlerinde kullanılan mikrodalga modüller Mikrodalga Ürünler Grup Başkanlığı tarafından geliştirilmekte ve üretilmekte. Projenin; kalifikasyon, fabrika kabul testleri ve ALTAY Tankı üzerinde platform doğrulama testleri başarıyla tamamlanmış, müşteri prototipleri ve teknik veri paketi teslimatı gerçekleştirildi.

Proje, Mikrodalga Ürünler Grup Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup seri üretim dönemi teklifi verildi. Öncelikle ALTAY Tankı ve diğer muhtelif platformlar için seri üretimlerin yapılması planlanmakta.

Galyum Nitrür (GaN) Teknolojileri

Silisyum Karbür üzerinde büyütülen GaN (GaN-on-SiC) tabanlı RF/mikrodalga transistör ve mikrodalga tümleşik entegre devreler (MMIC); alan başına güç, daha kolay uyumlama, kırılım voltajı, uzay uygulamalarında radyasyon dayanımı özelliklerinden dolayı sistem seviyesinde boyut, ağırlık, güç ve güvenilirlik metriklerinde büyük avantajlar sağlamakta. Özellikle son on yıldaki gelişmeler; bu teknolojinin alttaş boyutu ve maliyeti, proses ve üretim teknolojilerinin optimizasyonu konularında olgunlaşmasına, maliyetlerin karşılanabilir düzeylere gerilemesine ve teknolojinin pazarda yerleşmesine yol açtı. Silisyum üzerinde büyütülen GaN (GaN-on-Si) tabanlı aygıtlar ise, güç elektroniğinde yüksek voltaj dayanımı ve minyatürleşme imkanı yaratarak GaN elektronik aygıt endüstrisinde diğer sektör dalını açtı. GaN aygıtların kullanımı ve pazarda yerleşiminin giderek artacağı, ekonomik ölçekte sürücü güçlerden biri olacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Mikrodalga Ürünler Grup Başkanlığı, GaN teknolojisinin geleceğine yönelik iki binli yıllardan bu yana Bilkent Üniversitesi ile çeşitli projelerde araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttü. Bu faaliyetler kapsamında 2013 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ASELSAN arasında imzalanan Silisyum Karbür (SiC) Tabanlı GaN Anahtar Tümleşik Devre ve Radyo Frekans (RF) Güç Transistör Geliştirilmesi Projeleri Bilkent Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir. GaN Anahtar Projesi tamamlanmış olup, GaN Transistör Projesinde prototip geliştirme çalışmalarına devam edilmekte.

Silisyum Germanyum (SiGe) BiCMOS Teknolojileri

SiGe BiCMOS teknolojisi, SiGe tabanlı Bipolar Transistörler (HBT) ile Silisyum tabanlı CMOS proseslerini entegre ederek yüksek performanslı RF ve kontrol devrelerinin tümleşik olarak bir arada çalışmasını sağlamakta. SiGe tabanlı HBT yapıları; aygıt mimarisi ve malzeme özelliklerinden dolayı RF, mikrodalga ve milimetrik dalga bantlarında, silisyum tabanlı RF aygıtlara göre daha düşük gürültü faktörü ve yüksek kazanç avantajları sağlamakta.

SSM ile ASELSAN arasında imzalanan SiGeC BiCMOS Teknolojisi İçin Standart Hücre Kütüphanesinin Hazırlanması Projesi kapsamında, TÜBİTAK-BİLGEM’e bağlı Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) ve Mikroelektronik Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret Ltd. Şirketi ile birlikte çalışılmakta. Projede, SiGeC BiCMOS Teknolojisi için Proses Tasarım Kiti (PTK) hazırlanması ile, bu kit kullanılarak aktif ve pasif RF ve CMOS modellerinin hazırlanıp prototip yonga üretimlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmekte. Proje kapsamında kritik tasarım aşaması faaliyetlerine devam edilmekte.

X-Bant Uydu Muhabere Sistemi Projesi

SSM ile ASELSAN arasında imzalanmış olan X-Bant Uydu Muhabere Sistemi Projesi kapsamında, sırt ve platform tipi yer uydu terminallerinin mikrodalga ürünleri geliştirilmekte olup, tasarım dönemi faaliyetleri devam etmekte.

5G Uygulamaları İçin 4 Kanallı Faz Dizili Birim Geliştirilmesi Projesi

EUREKA uluslararası iş birliği platformu kapsamında 5G Uygulamaları için 4 Kanallı Faz Dizili Birim Geliştirilmesi proje önerisi uygun bulunarak 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla başladı. Proje kapsamında 5G haberleşme sistemlerinin RF ön katlarında kullanılabilecek, 28 GHz frekansında çalışan 4 kanallı çok fonksiyonlu Güç Yükselteç MMIC, Faz Kaydırıcı MMIC ve anten içeren düşük maliyetli çok katlı paketlerin tasarım, prototip geliştirme ve doğrulama çalışmaları yapılacak. Projede İngiliz VIPER-RF firması ile birlikte çalışılmakta olup tasarım çalışmaları devam etmekte.

AKASYA Projesi

29 Aralık 2017 tarihinde SSM ile ASELSAN arasında GaN Tabanlı Gönderme/Alma Modül Bileşenleri Geliştirme (AKASYA) Projesi imzalandı. Proje kapsamında; prototiplerin geliştirilmesi, üretilmesi, test ve doğrulamalarının yapılması ile Teknik Veri Paketi hazırlanması faaliyetleri yürütülecek.

ASELSAN elektronik harp sistem çözümleri; kara, deniz ve hava platformlarında ve harekât ortamında etkinliklerini kanıtladı.

Elektronik Harp Sistemleri Grup Başkanlığı

Kara Elektronik Harp Projeleri kapsamında; Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SSM, STM A.Ş. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Türk Hava Yolları, valilikler ve çeşitli yurt dışı müşteriler ile aşağıdaki şu yeni sözleşmeler imzalandı:

 • V/UHF Elektronik Destek (ED) Sistemi Sözleşmesi,
 • Elektronik Harp Komuta, Kontrol ve Koordinasyon Sistemi Sözleşmesi,
 • İkinci Nesil Sırt Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi,
 • İHASAVAR Anti-Drone Karıştırma Sistemi Tedarik Sözleşmeleri,
 • Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ve Frekans Karıştırıcı (GERGEDAN) Sözleşmesi.

Yıl içinde teslimatı yapılarak ihtiyaç sahibi makamların envanterine katılan sistemler şunlardır:

 • V/UHF Dinleme/Kestirme Sistemleri,
 • Taşınabilir HF Kestirme ve Dinleme Sistemleri,
 • İHASAVAR Anti-Drone Karşı Tedbir Sistemleri,
 • Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ve Frekans Karıştırıcı GERGEDAN) Sözleşmeleri kapsamında, GERGEDAN Anti- Drone Hava Hedef Karıştırma Sistemi,
 • Balistik Korumalı Personel Nakil Araçları (BKPNA) için Karıştırma Sistemi,
 • Çanta Tipi GSM/Wi-Fi Sinyal Karıştırıcı Sistemleri.

2018 yılı içerisinde teslimatı yapılması planlanan ve aşağıda listelenen projelere ilişkin geliştirme/test üretim/entegrasyon çalışmaları devam etmektedir:

 • RAKAS MUKAS Projesi,
 • AKKOR Projesi,
 • AKKOR Pulat Projesi,
 • Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme (HF ED) Sistemi Projesi,
 • Mobil V/UHF Elektronik Taarruz (ET) Sistemi Projesi,
 • Radar Elektronik Destek (ED) / Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri Projesi.

Ayrıca, yurt içi/yurt dışı müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan Araç Tipi Karıştırıcı Sistemi, Sırt Tipi Karıştırıcı Sistemi, Drone/Mini İHA Karıştırma/Köreltme Sistemi, Taşınabilir Elektronik Karıştırma Sistemi, Radyo Yön Bulucu Sistemi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik teknik çözüm önerilerini içeren teklifler sunulmuştur.

Mini/Mikro İHA’ların uzak mesafelerden tespit edilmesi, yön ve konumlarının belirlenmesi amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan MİRKET Cep Almacı ve Puhu Dinleme/Kestirme Sistemlerine ilişkin saha denemeleri ihtiyaç makamlarının katılımıyla başarı ile gerçekleştirildi. Drone Karşı Tedbir Sistemi olarak geliştirilmiş olan İHASAVAR sistemleri ile birlikte MİRKET almaçları da kullanılarak, erken ikaz yeteneği sistem kullanıcılarına kazandırılmış olacak.

İHASAVAR Anti Drone RF Karıştırma/Köreltme Sistemi, Kovan Çanta Tipi GSM Karıştırıcı Sistemi, Kangal Portatif RF Karıştırma/Köreltme Sistemi, Yarasa Taşınabilir HF Kestirme ve Dinleme Sistemi ve AKKOR Aktif Koruma Sistemi için marka başvuruları yapılarak, Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescilleri yapıldı.

Muharebe sahasındaki elektronik harp gereksinimlerini sürekli olarak analiz eden ASELSAN, bu doğrultuda Elektronik Destek (ED) ve Elektronik Taarruz (ET) alanlarına yönelik sistem çözümleri geliştiriyor.

Sikorsky S70-A

Hava Elektronik Harp Projeleri kapsamında; Elektronik Harp Kendini Koruma (EHKK) Sistemi, Haberleşme Elektronik Destek (ED) Sistemi ve Radar Elektronik Destek (ED) Sistemi çözümlerine yönelik yurtiçi / yurtdışı kullanıcılar için çeşitli teklifler verildi. Mevcut sözleşmeye bağlı projeler için planlara uygun olarak faaliyetlere devam edilmiş, ASELSAN öz kaynakları ile gerçekleştirilen AR-GE projeleri kapsamında ise Elektronik Harp sistemleri bileşenlerinin küçültülmesi/hafifletilmesi ve performans artırımına yönelik konsept geliştirme çalışmaları yürütülmüş, TÜBİTAK destekli 1007 çalışmalarında faaliyet gösterildi.

HEWS RWR/RFJ/LWR/SCPU Tedariği ve Entegrasyonu Sözleşmesi kapsamında HEWS seri üretim sistem teslimatlarına devam edilmiş, seri üretim kapsamında teslim edilen sistem sayısı iki yüze ulaşmıştır. 2017 yılı içerisinde S-70A-28D ve S-70A-28DSAR helikopterleri üzerine platform entegrasyon ve test faaliyetleri yürütüldü. Elektronik Harp Destek Merkezi (EHDM) Hizmet Binası inşaat faaliyetleri tamamlanmış, geçici kabul işlemleri tamamlanmak üzere bina kabul faaliyetlerine başlandı.

ATAK Helikopterleri için sağlanacak EH Kendini Koruma Sistemleri kapsamında yürütülen çalışmalarda Radar İkaz Alıcısı, RF Karıştırıcı ve Lazer İkaz Alıcısı alt sistemlerinden oluşan Faz-2 sistemlerinden teslimatlar gerçekleştirilmiş, platformların altında kalan kısımları da füze saldırılarına karşı koruma kapsamına almak için entegre edilmek üzere Füze İkaz Sensörleri teslim edildi.

HEWS – Helikopter Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi/ S-70 Black Hawk

Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında EH Kendini Koruma Sistemine yönelik doküman teslimatları ve sistem üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiş, sistem ön tasarım gözden geçirme toplantısı yapıldı.

Latin Amerika’daki elektronik harp sistemi ihtiyaçlarına yönelik imzalanmış olan sözleşme kapsamında EHKK sistem teslimatları gerçekleştirilmiş, ayrıca platformların entegrasyon ve test faaliyetleri bu ülkede yerinde gerçekleştirilen faaliyetler ile tamamlandı.

HEWS-CMDS/CFD Projesi kapsamında CMDS Destek Merkezi çalışmaları ROKETSAN ile birlikte sürdürülmüş, PCSIM yazılımının yeni sürümünün kabulü tamamlandı. Hardware in the Loop (HITL) Simülatörünün kurulacağı EHDM Binası inşaat faaliyetlerinin ilerlemesine bağlı olarak HITL kurulum hazırlıklarına da hız verilmiştir. Dual Chaff mühimmatı üretim ve kalifikasyon çalışmaları Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile birlikte yürütüldü.

Tüm teslimatları tamamlanmış durumda olan Deniz Karakol Uçağı Elektronik Harp Kendini Koruma Sistem (ASES-235M) Projesi kapsamındaki garanti dışı bakım onarım çalışmalarına devam edilmiş, sertifikasyon sırasında karşılaşılan hususlarla ilgili gereken destek sağlandı.

A400M Projesi kapsamındaki İşlemci Birimi (MPB S3) ve Güç Kaynağı (PSU S3P) seri üretim teslimatlarına devam edildi.

SPEWS-II

İkinci Paket F-16 Uçakları için Koruyucu Elektronik Harp Sistemleri (SPEWS-II) Projesi kapsamında sistem uygunluk ve performans testleri icra edilmiş; bu testlerde gözlenen olumlu sonuçlar ile SPEWS-II Sisteminin daha fazla sayıda uçak üzerinde faal duruma getirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

SSM ile ASELSAN arasındaki mevcut sözleşme kapsamında üzerine özel görev sistemleri entegre edilerek teslim edilecek Bombardier CL-605 uçağı üzerinde uçak modifikasyonu /sertifikasyonu kapsamında çalışmalar yürütüldü. Görev Sistemi geliştirme, malzeme tedarik, prototip birim üretim/doğrulama çalışmalarına devam edildi. Görev Sistemi, Hava Platformu Entegrasyonu ve Yer Destek Sistemleri kapsamında tasarım süreci tamamlanarak nihai kritik tasarım dokümanı tedarik makamı tarafından onaylandı.

Boeing 737 AEW&C Barış Kartalı

HİK Uçağı (Barış Kartalı) Elektronik Destek Tedbirleri (EDT) Sistemi Sözleşmesi kapsamında; Entegre Lojistik Destek faaliyetleri yürütüldü. RF İşlemci Birimi ile Alt Bant Antenler arasındaki bağlantıların yeniden düzenlenmesi yönünde uçak üreticisi ve entegratör olan BOEING firması ile değişiklik prosedürü üzerinde anlaşma sağlandı ve bu prosedüre uygun testler gerçekleştirildi. Test sonuçlarının BOEING firması ile değerlendirilerek bağlantıların yeniden düzenlenmesine yönelik nihai karar oluşturulacak.

Uçak modifikasyonlarına yönelik sertifikasyon faaliyetleri kapsamında ASELSAN içinde EASA Part 21’e uygun olarak Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı (TOYO) almak için Tasarım Organizasyonu kuruldu. Yürütülen sertifikasyon faaliyetleri kapsamında ilgili panellere katılım sağlandı.

Milli Muharip Uçak Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemine ve Uçak Radar Soğurucu Kompozit Yapısına yönelik tasarım ve model çalışmaları yürütüldü ve bu kapsamdaki iş geliştirme faaliyetlerine devam edildi.

ASELSAN, sabit ve döner kanatlı hava platformları entegre elektronik harp kendini koruma
sistemleri geliştirmekte.

ATAK helikopteri ve S-92 helikopterine yönelik Kendini Koruma Sistemi, ELINT ve COMINT sistemleri ile ilgili yurt içi/yurt dışı müşterilere çeşitli teklifler verildi.

Artan Kızıl Ötesi (IR) füze tehdidini bertaraf etmeye yönelik hava platformlarına entegre edilmek üzere Yönlendirilmiş Kızıl Ötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) tedarik çalışmaları sürdürüldü.

Deniz Elektronik Harp Projeleri kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ve ADİK tersanesi tarafından inşa edilen TCG BAYRAKTAR (Şubat 2017) ve TCG SANCAKTAR (Eylül 2017) Tank Çıkartma Gemisi LST (Landing Ship Tank) platformlarının elektronik destek sistemlerinin liman kabul ve deniz kabul testleri başarı ile tamamlandı.

F-240 TCG YAVUZ

ASELSAN’ın uzun yıllara dayanan EH tecrübesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bilgi ve tecrübesi ile birlikte milli olarak gerçekleştirilen ilk Elektronik Harp EH Suiti, YAVUZ Sınıfı Firkateyni TCG FATİH platformuna entegre edilmiş ve zorlu saha performans testleri sonucunda teslimatı (Haziran 2017) tamamlandı. Proje kapsamındaki ikinci gemi olan TCG YILDIRIM’ın EH Sistemi liman ve deniz kabul testleri Aralık 2017’de tamamlandı.

MİLGEM platformlarının üçüncü gemisi olan TCG BURGAZADA için üretilen EH sisteminin fabrika kabul
testleri Kasım 2017’de tamamlandı.

Yeni Tip Denizaltı (Tip-214) projesi kapsamında milli olarak tasarlanarak üretilen ikinci ve üçüncü Gemi ED sistemleri, ana yüklenici HDW firmasına Aralık ayında teslim edildi.

Pakistan donanması envanterindeki AGOSTA90E denizaltılarının periskop modernizasyonu ihalesini alan Hensoldt firması ile RWR/GPS anten ve SDU tedarik sözleşmesi imzalan. Sözleşme kapsamında iki adet platform için üretilecek birimler son kullanıcı Pakistan için Almanya’ya ihraç edilecek.

Aselsan tarafından Elektronik Harp Deneme, Tatbikat ve Fuarlarına katılım 2017 yılı içinde yoğun olarak gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından uluslararası çapta düzenlenen Kış Tatbikatına PUHU ve YARASA Elektronik Dinleme/Kestirme Sistemleri ile katılım sağlandı. Aselsan, Kış Tatbikatı kapsamında, yurt içi/yurt dışı katılım sağlayan üst düzey yetkililere Elektronik Harp Sistemleri ve imkân/kabiliyetleri hakkında bilgi aktardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde gerçekleştirilen NATO NEMO 2017 Deniz Elektronik Harp Denemelerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte geliştirilen ASELSAN Radar Elektronik Taarruz Sistemi AREAS-2NC ve diğer kuvvetlerin kullanımında olan ASELSAN tasarımı diğer EH sistemlerinin yanı sıra GERGEDAN ve İHASAVAR Anti-Drone Karşı Tedbir Sistemleri ile katılım sağlandı. Özellikle İHASAVAR sisteminde hem yurt içi, hem yurt dışı temsilcilerin yoğun ilgisi görüldü. Anadolu Kartalı Tatbikatında SPEWS-II Sistemi başarıyla görev aldı. Uluslararası olarak icra edilen bu faaliyetler haricinde, TSK Müşterek EH Denemelerine (EHDEN) ASELSAN EH sistemleri entegre edilmiş olan platformlar ile katılım sağlandı ş ve sistemlerin etkinliği gerçek harekât ortamında bir kez daha sınandı.

Yurt dışı tanıtım/pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla PUHU, İHASAVAR, GERGEDAN, KANGAL, KİRPİ ve KOVAN ürünlerimiz uluslararası savunma sanayi fuarlarında sergilendi. Ayrıca, İHASAVAR Anti Drone RF Karıştırma/Köreltme Sistemi yurt içi Ar-Ge organizasyonları olarak düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi ile High Tech Port organizasyonlarına katılım sağlandı.

Yüksek teknolojili altyapısıyla ASELSAN; Elektronik İstihbarat (ELINT), Muharebe İstihbarat (COMINT), Radar Elektronik Destek ve Taarruz, Muharebe Elektronik Destek ve Taarruz, Önleyici Elektronik Harp ve Karşı-Tedbir Sistemleri konularında geliştirdiği çözümlerin aynı zamanda entegrasyonunu da gerçekleştiriyor.

Mayıs ayı içerisinde düzenlenen IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında; Erken İkaz, Sürü İHA konseptinde Konum Belirleme, Kapalı Mekânda Konum Belirleme, Spektrum İzleme amaçları ile kullanılabilecek olan MİRKET Cep Almacı ve bina içi, duvar arkası, bariyer arkası gibi fiziksel ve elektromanyetik müdahalenin mümkün ya da güvenli olmadığı durumlarda, düşman unsurların bulunduğu bölgedeki elektronik devrelerin ve cihazların etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş olan EJDERHA Lançer İle Atılabilir Sarfedilebilir Yüksek Gerilim Sisteminin tanıtım lansmanı diğer kara elektronik harp ürünleri ile birlikte gerçekleştirildi.

Elektronik Harp Görünmezlik Teknolojileri kapsamında; ASELSAN’ın EH tecrübesi, Görünmezlik Teknolojisi (Signature Management) alanında da milli ürünler oluşturmasına ve bu ürünleri kullanarak platformların Radar Kesit Alanı (RKA) azaltımı uygulamaları yapılabilmesi mümkün kılmıştır. Türkiye’nin Yeni Tip Denizaltı Projesinde kullanılacak periskop ve sürülebilir direkler için RKA azaltımını sağlayacak radar soğurucu boya ve kompozit teklifleri periskop ve denizaltı direk üreticileri olan Alman HENSOLDT ve GABLER GmbH firmalarına verildi. HENSOLDT GmbH firması ile sözleşme görüşmeleri gerçekleştirildi ve prototip periskoplara radar soğurucu malzeme uygulanması ve testleri için sipariş alındı.

PREVEZE Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu kapsamında, ilgili denizaltıların RKA Azaltımı için de teklif verildi.

Radar alanında 25 yıldan fazla deneyime sahip olan ASELSAN, gelişmiş tasarım, üretim, test altyapıları, yüksek yetkinliğe sahip mühendislik kaynakları, üniversiteler ve ulusal çözüm ortaklarıyla birlikte kara, deniz ve hava platformlarına yönelik ileri teknoloji özgün radar çözümleri sağlıyor.

Radar Sistemleri Grup Başkanlığı

SSM ile yürütülen KORKUT sistemlerinin seri üretim sözleşmesi kapsamında Mobil Arama Radarı (MAR) ile Atış Kontrol Radarı (AKR) seri üretimine devam edildi. HİSAR-A projesi için Mobil Arama Radarı ve HİSAR-O projesi için KALKAN radarının üretim, sistem entegrasyon ve test faaliyetlerine devam edildi.

Kalkan Radarı

Yıl içinde gündeme gelen yurt dışı talepler doğrultusunda KALKAN ve MAR için teklifler verildi, müşteri makamlar ile iş geliştirme ve demo/test faaliyetleri yürütüldü ve sunulan çözümler kapsamında geliştirilen genel amaçlı taktik araç üzerinde MAR radar sistemi IDEF 2017 fuarında tanıtıldı.

2016 yılı sonunda MSB ile imzalanan KALKAN seri üretim sözleşmesi kapsamında KALKAN Hava Savunma Erken İkaz Radarına farklı uygulamalara yönelik, ölçeklenebilen ve uyarlanabilen bir yapı kazandırmak ve yurt dışından tedarik edilen bazı kritik birimler yerine yurt içinde geliştirilen özgün birimlerin kullanılmasını hedefleyen yeni konfigürasyonunun geliştirme ve üretim faaliyetlerine devam edildi..

EİRS Maketi

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Erken İhbar Radar Sistemleri Faz-1 Projesi kapsamında yürütülen Aktif Faz Dizili, Elektronik Taramalı (AESA) anten yapısına sahip, Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemlerinin kullanım konsepti ve sistem gereksinim aşamaları tamamlanmış olup özgün olarak geliştirilmesine yönelik tasarım çalışmalarına devam edilmiştir.

ÇAFRAD sisteminin teknoloji gösterim prototipi.

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın TF2000 Hava Savunma Firkateyninin Hava ve Su Üstü Harbine yönelik radar fonksiyonlarını yerine getirecek entegre radar suiti olan ÇAFRAD sisteminin teknoloji gösterim prototipi geliştirme faaliyetleri kapsamında; konfigürasyon birimleri ile alt sistemlerin kalifikasyon testlerine devam edildi. Sistem seviyesi testler ile fabrika kabul testlerinin 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor. Teknoloji gösterim prototipi kapsamında ölçeklendirilmiş olarak üretilen Çok Fonksiyonlu Radar nihai konfigürasyonu, Aktif Faz Dizili 4 anten yüzünden oluşacak olup Gönderme/ Alma modülleri AB MikroNano Fabrikasında üretilecek GaN yongalarla yapılaca. Çok Fonksiyonlu radar, hava ve su üstü hedeflerini tespit ve takip edebilecek, atış kontrol fonksiyonu sayesinde top ve füze sistemleri için angajman desteği verecek. Benzer şekilde Aydınlatma Radarıda, Aktif Faz Dizili 4 anten yüzünden oluşacak olup, Gönderme/Alma modülleri AB MikroNano Fabrikasında üretilecek GaN yongalarla yapılacak. Aydınlatma Radarı, füze sistemleri için aydınlatma ve güdüm fonksiyonu sağlayacakt. IFF Sistemi ise, dönmeyen tipte silindirik Aktif Faz Taramalı anten yapısına sahip olacak ve çok uzun menzilde sorgulama yapabilecek.

SERHAT Havan Tespit Radarının üretim ve teslimat faaliyetleri tamamlanmış olup yoğun ve etkin olarak
kullanılmakta. Hava Kuvvetleri’nin talep ettiği iki adet SERHAT Havan Tespit Radarı için STM ile sözleşme imzalandı. SERHAT Radarına, emsal sistemlere göre üstünlükleri nedeniyle yurt dışından da talepler gelmekte olup, değişik ülkelere satışına yönelik çalışmalara devam edilmekte.

ACAR Gözetleme Radarının yurt içinde ve dışında farklı uygulamalarda kullanımına yönelik çalışmalar yoğun olarak sürdürüldü. Bu kapsamda, farklı deniz durumlarında deniz hedeflerinin tespiti maksadıyla ve önemli terörist tehdit unsurları olan mini ve mikro İnsansız Hava Araçlarını tespit ve takibine yönelik özel algoritmalar geliştirilerek radarlara entegre edildi. Bu kapsamda ACAR radarı altyapısı ile iki farklı radar daha geliştirildi. Deniz hedeflerinin tespit ve takibi amacıyla geliştirilen ACAR-D radarı, mini/mikro İnsansız Hava Araçları tespit ve takip için ACAR-İHA versiyonları ihtiyaçlar doğrultusunda kısa sürede geliştirildi ve üretimine başlandı. Türkiye’nin Doğu Sınırlarının Mayından Arındırılarak Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Yoluyla Sosyo-ekonomik Kalkınmanın Sağlanması Projesinin ana yüklenicisi OTOKAR firması ile ACAR Gözetleme Radarı tedarikine yönelik imzalanan sözleşme kapsamında radarlar üretilerek teslimatlar tamamlanmıştır. Ayrıca bu projenin ikinci fazı olan Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki Projesi kapsamında ihaleyi ana yüklenici olarak kazanan ASELSAN UGES Sektör Başkanlığına çok sayıda ACAR teslimatı için üretim faaliyetlerine başlandı.

Terörle mücadele kapsamında; yer altındaki metal/plastik mayın ve El Yapımı Patlayıcıların (EYP) görüntülenerek tespit ve teşhis edilmesi amacıyla yeni nesil, özel geliştirilmiş görüntüleme algoritmalarına sahip, insanlı veya insansız araçlar üzerinde kullanılabilen, Yere Nüfuz Eden Görüntüleme Radarı (YENER) geliştirme çalışmalarına
devam edilmiştir.

Havaalanları, tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve miting alanları gibi insan topluluklarının bulunduğu yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla insanların üzerine gizlenmiş patlayıcı, silah gibi tehditleri tespit ve teşhis etmek amacıyla TEYDEB desteğiyle sürdürülen 3 Boyutlu Görüntüleme Radarı geliştirme çalışmaları tamamlandı.

Askeri alanda edinilen tecrübe ve bilgi birikimiyle ülkemizin ihtiyacı olan sivil radarların geliştirilmesi faaliyetlerine devam edildi. Bu kapsamda, X-Bant Meteoroloji Radarı geliştirme faaliyetlerine 2017 yılında devam edilmiş olup, 2018 yılı başında ilk ürünün çıkarılması hedeflenmekte. Saha testleri başarıyla sonuçlandırılan Karayolları Trafik Radarının Karayolları Elektronik Denetleme Sistemlerinin ana sensörü olması amacıyla farklı entegratör firmalarla görüşmeler devam etmekte. Söz konusu radar mimarisinden yola çıkılarak, Minyatür Çevre Güvenlik ve İlk Hız Ölçüm Radarı gibi çeşitli uygulamalara yönelik radar geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi kapsamında IALA V128 Standardı Advanced isterlerini karşılamak üzere SERDAR Sahil Gözetleme Radarının SERDAR-7M konfigürasyonu geliştirilerek üretildi ve gerçekleştirilen fabrika kabul testleri sonunda ana yüklenici HAVELSAN’a teslim edildi. YUNUS Projesi kapsamında deniz üslerine kurulan SERDAR-4M Radarının, teslimatlarına yönelik liman ve deniz kabul testleri başarıyla tamalandı.

MİLGEM sınıfı korvet serisinin devamı olan üçüncü gemi radar sistemleri fabrika kabul faaliyetleri tamamlandı ve dördüncü gemi için radar üretim faaliyetlerine devam edildi.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (Landing Helicopter Dock – LHD) projesi kapsamındaki ilk gemiye ait radar sistemlerinin platform ve savaş sistemine entegrasyon tasarımı ile üretimlerine planlara uygun olarak devam ediliyor.

Hava platformu radarlarına yönelik faaliyetler de yoğun olarak sürdürülmüş, TF-X Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi kapsamında Bütünleşik RF Sistemi Teknoloji Geliştirme Projesi içinde yer alacak Çok Fonksiyonlu Muharip Uçak Burun Radarının kavramsal tasarımına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Hava platformları için geliştirilen ilk görüntüleme ve hareketli hedef tespit radarı olan SARPER Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sisteminin ANKA platformuna entegre edilmek üzere seri üretimleri gerçekleşti.

Güdümlü mermi sistemlerinde kullanılmak üzere radar arayıcı başlık alt sistemlerinin geliştirilmesi, prototip üretimleri ve döngüde donanım testleri dahil doğrulama faaliyetlerine devam edildi. Söz konusu sistemlerin seri üretimlerine yönelik altyapı kurulumları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi.

Uluslararası işbirlikleri kapsamında, ABD’de yerleşik IBM firması ile sivil radar uygulamalarında gönderme ve alma modülü olarak kullanılabilir, faz dizili, ölçeklendirilebilir, Silikon Germanyum (SiGe) temelli tümleşik devre ortak geliştirme projesi 2017 yılı Haziran ayında tamamlandı. Projede geliştirilen milimetre dalga boyunda çalışan tümleşik devrelerin, sınır koruma ve havalimanı yabancı cisim tespit gibi sivil radar uygulamalarında kullanılması planlanmakta. Söz konusu tümleşik devrelerin paketleme ve anten geliştirme faaliyetlerine ise devam edilmekte.

Radar sistemlerimizin ve alt bileşenlerinin yurt dışına satışına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. NATO çalışma gruplarına katılım sağlanarak geleceğe yönelik radar ihtiyaçlarının ve teknolojilerinin tanımlanması çalışmalarına devam edildi ve MSB Ar-Ge panelleri kapsamında geleceğe yönelik radar çözümlerine ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

Makine mühendisliği öğrencisi, savunma ve ulusal güvenlik konularıyla yakından ilgileniyor. Amatör olarak video editlemeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyor.

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgini Çekebilir!

Jandarma’ya ait bir S-70 helikopteri acil iniş gerçekleştirdi

8 Temmuz 2020 tarihinde Bingöl’de Jandarma Genel Komutanlığı’na ait bir S-70 t…