Anasayfa Haberler Genel Haberler Norveç’in gelecek savunma projeksiyonu “Beyaz Kitap” açıklandı

Norveç’in gelecek savunma projeksiyonu “Beyaz Kitap” açıklandı

0

Uzun vadeli planlama süreci, Norveç Savunma Sektörü’nün organizasyon, altyapı (garnizonlar ve üsler), personel (sayılar, kompozisyon ve nitelikler) ve malzeme (mevcut ekipman ve yeni kazanımlar) bakımından sürekli gelişimini göstermektedir. Bu işlem, Norveç Kraliyet Savunma Bakanlığı yönetimi altında yürütülmektedir.

Uzun Vadeli bu plan süreçleri kısa vadede (4 yıl), orta vadede (8 yıl) ve uzun vadeli perspektiflerde (20 yıl) değerlendiriyor. Plan, değişen gereksinimlere, mevcut kaynaklara ve devam eden satın almalardaki ilerlemeye dayanan güncellemeleri yansıtacak şekilde yıllık olarak güncelleniyor.

Hükumetin savunma endüstrisi için ulusal stratejisi yakın zamanda revize edildi ve Parlamento’ya yeni bir Beyaz Kitap olarak sunuldu. (Meld. St. 9 (2015–2016) Güncellenmiş bir Beyaz Kitabın sunulmasının ana nedenleri son yıllarda güvenlik alanındaki gelişmeler, savunma pazarındaki ulusal ve uluslararası değişimler, şartlar ve koşullardaki değişiklikler, AB’nin savunma ve güvenlik idaresi direktifinin getirilmesidir.

Yeni Beyaz Kitap, yeni politika ve stratejinin temelini oluşturan ulusal güvenlik çıkarlarına ve arz güvenliğine odaklanmaktadır. Strateji, Norveç’in savunma tedarikinde diğer ülkelerle giderek daha fazla işbirliği yapması gerektiğini ima ediyor. Hükümet, pazarlama ve endüstriyel işbirliği için devlet destek programını desteklemektedir.

Projeler ikiye ayrılıyor

Projeler tipik olarak iki şekilde tasarlanmıştır. Birincisi, stratejik planlama süreçlerinden kaynaklanan başlıca silah sistemleri ile büyük ölçüde ilgilenen yukarıdan aşağıya yaklaşımdır. İkinci yol, büyük ölçüde, hizmetler ve kullanıcılar tarafından başlatılan daha küçük gereksinimlerle ilgilenen aşağıdan yukarıya yaklaşımdır. Erken bir aşamada, teklif ilgili yatırım programı tarafından değerlendirilen Proje Fikri (PI) olarak bilinir. Yatırım programının PI’nin değer kazandığını tespit etmesi durumunda, daha sonra onaylanması için MoD’ye tavsiye edilir ve daha sonra sürdürülüp geçici bir projeye dönüştürülür. Bu ilk resmi karar noktasıdır.

Yatırım Planı ayrıca, Norveç’in ve NATO’nun güç kullanımını önleme ve caydırma ve Kuzey Atlantik ve Yüksek Kuzey’de durumsal farkındalığı sürdürme yeteneklerini güçlendirmek için istihbarat, gözetim, hayatta kalma ve mücadele gücü konularında önemli yatırımları kapsamaktadır.

Kara Sistemleri Programındaki yatırımların büyük kısmı:

  • Zırhlı Muharebe Araçları (orta ağırlıkta, standart zırhlı araç CV90, zırhlı keşif sistemleri (CV90)) ve yeni 155 mm topçu sistemi.
  • Yeni Ana Muharebe Tankı (AMT) ve Leopard 2 şasisi üzerine geliştirilen yardımcı araçlar (Kurtarma, Köprü katmanları ve Mühendis araçları).
  • M-113 ve SISU zırhlı araçlarının yükseltilmesi. Askeri lojistik alanında daha küçük yatırımlar: KBRN koruması (Kimyasal / Biyolojik / Radyolojik / Nükleer), Mühendislik, Lojistik, Sağlık hizmeti ve Askeri Coğrafya (haritalar ve coğrafi bilgi).
  • Asker için ekipman alımı. Bu alım kişisel koruma, giysi, hareketlilik ve dayanıklılık ekipmanını içerir. Ayrıca, askerin komuta kontrol ve istihbarat (C2I) sistemleri modernleşmeye ihtiyaç duyar.
  •  Gizlilik nedeniyle, bu belgede tam kapsamlı olarak açıklanmayan Özel Kuvvetler alımları.

Bilgi Altyapısı Programı, taktik platformdaki yatırım profilini, veri merkezi çözümlerini ve bilgi paylaşımını ve birlikte çalışabilirliği arttırmayı vurgulamaktadır. Ayrıntılı olarak, program aşağıdakilerden oluşur:

  • Kuantum dirençli şifreleme çözümlerinin modernizasyonu.
  • Yeni savunma üs yapısı için BİT altyapısı sağlamak.
  • Mobil ve statik iletişim altyapısının artırılması ve modernizasyonu.
  • Bilgi Güvenliği ve Bilgisayar Ağı Savunması için C4ISR (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayar, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) ve JISRS (Ortak İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) Sistemlerinin Modernizasyonu.

İlgini Çelebilir!

ABD Güney Kore’ye SM-2 Block IIIB satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, SM-2 Blok IIIB hava savunma füzelerinin Yabancı Askeri Satışlar (…