Türk Tipi Hücumbot

0
Proje AşamasındaPrototip/ÜretimEnvanter

 

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacına yönelik 4 adet (+6 adet opsiyonlu) Hücumbot tedariği hedeflenmektedir.

Mevcut Durum: Dz.K.K.lığı’nın 19.09.2016 tarihli yazısına binaen BİD’e cevap veren 14 firmadan 01-09 Kasım 2016 tarihleri arasında Müsteşarlığımızda bilgilendirme sunumu alınmıştır. Genel Kurmay Başkanlığı/Dz.K.K.nın BİD Sonuç Raporuna ilişkin görüş ve değerlendirmelerini müteakip TÇD çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

İlgini Çelebilir!

Fırat M60T Projesi

M60T Tanklarının Tanksavar Savunma Yeteneğinin Geliştirilmesi (Fırat M60T) Projesi Fırat K…