Anasayfa Haberler Genel Haberler Aselsan’ın 2017 yılında Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri çalışmaları

Aselsan’ın 2017 yılında Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri çalışmaları

0

ASELSAN, savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini Türkiye’nin yine çok ihtiyacı olan güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojileri konularında kullanmayı hedefledi ve bu amaçla yeni projeler başlattı. ASELSAN; Ulaşım Sistemleri ve Güvenlik Sistemleri, Enerji Sistemleri, Trafik & Otomasyon Sistemleri ve Sağlık Teknolojileri konularında lider çözüm üreticisi olmayı hedeflemekte.

ASELSAN 2017 Faaliyet Raporunda öne çıkan Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemlerindeki çalışmalar:

Ar-Ge Faaliyetleri
Ulaşım ve Enerji Sistemlerine yönelik Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmaları kapsamında teknolojideki en son yenilikleri içeren yapıtaşlarını geliştirmek üzere; SiC Anahtarlama Elemanı Tabanlı Yüksek Verimli/Yüksek Güç Yoğunluklu Güç Çeviriciler ve Süper Kapasitör Tabanlı Enerji Geri Kazanım Sistemi Geliştirme çalışmalarında prototip aşamasına gelindi.

GaN Tabanlı Güç Anahtarlama Elemanı Geliştirme, Çekiş Sistemlerinde Hata Olmadan Hataların Tespitine Yönelik Çözüm Geliştirme, Temassız Güç Aktarım Teknolojileri Geliştirme çalışmalarında üniversite-sanayi iş birliği programları kapsamında planlama yapıldı. Bu çalışmalarda amaç fark yaratmayı hedefleyen verimli, kompakt ve hafif yapıtaşları geliştirmekte.

Ulaşım çözümlerinin kritik alt sistemlerine yönelik yapılan Ar-Ge çalışmaları kapsamında;
• Hafif Raylı Araçlar için Çekiş Sistemi Geliştirme,
• Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi Geliştirme,
• Tramvay Araçları için Çekiş Bileşenleri Geliştirme,
• Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Çekiş ve Kontrol Sistemi  Geliştirme,
• ERTMS Seviye 1-2 Araç Üstü Otomatik Tren Koruma ve Kontrol Sistemi Geliştirme,
• Demiryolları için Akustik Algılayıcı Sistem (MIDAS-R) Geliştirme,
• Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi Geliştirme çalışmalarında prototip sistem çözümlerinin, metro, tramvay ve otobüs platformlarında denemelerine başlanmış, lokomotif ve elektrikli bölgesel tren denemeleri için projelere devam edilmiştir.Ayrıca elektrik enerjisinin güvenli, sürdürülebilir ve verimli bir şekilde üretimini, iletimini, dağıtımını ve kullanımını hedefleyen sistemlere yönelik;
• Alçak Gerilim Dağıtım Sistemleri için Güç Kalitesi Ölçüm ve Analiz Cihazları Geliştirme,
• Elektrik İletim Şebekesi için Gelişmiş Uç Birim Geliştirme,
• Rüzgar Türbinleri için Tam Ölçek Güç Dönüştürücü Birimleri Geliştirme,
• Hibrit Enerji Sistemleri Geliştirme
• Yüksek Verimli Arkadan Bağlantılı Güneş Hücresi Geliştirme çalışmaları yürütüldü.

Güvenlik sistemleri kapsamında Çok Çekirdekli Heterojen Platformlarda Video İşleme için Algoritma Geliştirme ve Platform
Optimizasyonu, El Yapımı Patlayıcı (EYP) İnceleme Sistemi Prototip Geliştirme, Dağıtık Akustik İhlal Tespit Sistemi Geliştirme, Keskin Nişancı Tespit Sistemi Geliştirme çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmış, performans iyileştirme ve saha denemeleri devam etmekte.

Sağlık alanında Radyoloji (X-Ray) Görüntüleme Sistemleri Geliştirme, Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Sistemi
Geliştirme, Harp ve Acil Yardım Akıllı Turnikesi (HAYAT) Geliştirme çalışmalarına başlandı.

ASELSAN, deniz veya karadan gelebilecek her türlü tehdidin tespiti ve tanımlanması, durumsal farkındalığın sağlanması, bilgi yönetimi, karşı tedbir/müdahale birimleri yönetimi ile tesis içi ve dışı ile haberleşme ağının sağlanmasına yönelik Tesis Güvenlik Sistemleri geliştiriyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Güvenlik Sistemleri alanında faaliyetler İç Güvenlik Sistemleri, Sahil Güvenliği Sistemleri ile Kent Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri programlarında yürütülmektedir. İç Güvenlik Sistemleri İç Güvenlik Sistemleri faaliyet alanı kapsamında Kara Sınırlarının Güvenliği, Mobil Platforma Entegre Güvenlik Sistemleri, Karakol ve Üs Güvenliği, Kritik Tesis Güvenliği ve Mayın/El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile Mücadele konularında çalışmalara devam edildi.

Kara Sınırlarının Güvenliği ve Mobil Platforma Entegre Güvenlik Sistemleri alanlarında; yurt içi / yurt dışı pazarlarda iş geliştirme faaliyetleri yürütüldü.

Avrupa Birliği çapında yapılan ihale sonucunda; Türkiye’nin Batı Sınırlarının Güvenliğine Yönelik Araca Entegre Gözetleme Sistemi Sözleşmesi, Hazine Müsteşarlığı ile imzalanmış olup ATEŞ Mobil Güvenlik Sistemlerinin üretim faaliyetleri yürütülmekte.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının talebi ile Hatay İli Suriye sınır hattında Entegre Sınır Güvenlik Sistemi kurulumu çalışmalarına başlandı.

Genelkurmay MEBS Başkanlığı görüşleri kapsamında geliştirilen MÜGAS – Mast Üzerine Entegre Güvenlik Sisteminin Hatay İli Suriye sınır hattında kurulumu gerçekleştirildi. Katar Silahlı Kuvvetlerine yönelik olarak Şelterli Gözetleme ve Güvenlik Yönetim Sistemi Temini Sözleşmesi imzalandı. Uruguay Sınır Güvenliğine yönelik teslim edilen Mobil Sınır Güvenlik Sistemlerinin garanti dönemi lojistik destek/idame faaliyetleri yürütülmektedir. Karakol ve Üs Güvenliği alanında yurt içi / yurt dışı pazarlarda iş geliştirme faaliyetleri yürütüldü.

Modüler Geçici Üs Bölgesi (MGÜB) Projesi çalışmalarına devam edilerek;
• Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından talep edilen üs bölgelerinde elektronik sistem kurulumu ve altyapı çalışmaları tamamlanarak saha kabulleri başarıyla gerçekleştirildi.
• Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirtilen yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ilave üs bölgelerinde MGÜB sistemlerinin kurulumuna yönelik çalışmalara (MGÜB-7. Aşama) devam edildi.
• Teslimatı yapılmış üs bölgelerinde garanti dönemi lojistik destek/idame faaliyetleri yürütülmekte.

Kritik Tesis Güvenliği alanında yurt içi/yurt dışı pazarlarda iş geliştirme faaliyetleri yürütüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğüne ait gözetleme noktalarının çevre güvenliğini sağlamak üzere DORUK Güvenlik Sistemi kurulumu yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı kritik tesislerinin çevre güvenliğine yönelik Kışla ve Karargah Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında IP Tabanlı Çevre Görüntüleme Sistemleri siparişi alınmış olup, üretim faaliyetleri devam etmektedir. İncirlik Hava Üssü WS3 Güvenlik Sisteminin İyileştirilmesi Projesinin garanti dönemi lojistik destek/idame faaliyetleri yürütülüyor.

El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile mücadele alanında; konvoy güvenliğine yönelik el yapımı patlayıcılara müdahale amacıyla EYP İnceleme Sistemi ve ÇAKI Çok Amaçlı Robotik Kol Prototipi Geliştirilmesi çalışmaları ASELSAN öz kaynakları ile yürütüldü.

Geliştirilen ÇAKI Çok Amaçlı Robotik Kolun Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi (METİ)/ Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (PMKİ) Timleri Araçlarında kullanımına yönelik olarak sözleşme imzalama aşamasına gelindi.

Önümüzdeki dönemde mevcut projelerin idamesi ve genişletilmesinin yanı sıra yurt içindeki ihtiyaçlar doğrultusunda İç Güvenlik Sistemleri alanındaki çalışmalara; yurt dışında ise Katar, Türkmenistan, Suudi Arabistan başta olmak üzere diğer pazarlardaki iş geliştirme faaliyetlerine devam edilmesi planlanmakta.

Sahil Güvenlik Sistemleri
Sahil Güvenlik Sistemleri faaliyet alanı kapsamında;
• Aksaz ve Foça Su Altı ve Su Üstü Gözetleme ve Tespit Sistemi (YUNUS) Projesi,
• Prototip Mobil Radar (MORAD) Aracı Geliştirilmesi Projesi,
• Mobil Sahil Güvenlik Sistemleri
• Kıyı ve Sahil Tesisleri Güvenliği Sistemleri,
• Gemi Trafik Hizmetleri Yönetim Sistemleri konularında çalışmalara devam edildi.

ASELSAN, korunması kritik öneme sahip deniz üssü, liman ve kıyı şeritlerinin ileri teknoloji sensörler kullanılarak kesintisiz ve tam olarak korunmasına yönelik çözümler üretmektedir.

Aksaz ve Foça Su Altı ve Su Üstü Gözetleme ve Tespit Sistemi (YUNUS) Projesinin garanti dönemi faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen Prototip Mobil Radar (MORAD) Aracı Geliştirilmesi Projesi kapsamında çalışmalara devam edildi.

Projede, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde yer alan bir araca radar, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile ilgili diğer elektronik ekipmanların kurulması ve mobil güvenlik sistemi oluşturulması hedeflenmekte. Projede, araç üzerinde oluşan ağırlığın azaltılmasına ilişkin tasarım değişikliği çalışmaları tamamlanmış olup gerekli tadilat işlemleri gerçekleştirilmekte.

Uruguay Sahil Güvenliğinin sağlanması amacıyla elektrooptik, radar, haberleşme sistemleri ve mobil sahil gözetleme sisteminden oluşan sistem çözümü üzerinde çalışılmış ve müşteri isteklerine uygun teşhis, tespit ve kapsama sağlayacak proje tasarımı gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonucunda hazırlanan Uruguay Sahil Gözetleme Sistemi Projesi teklifi Uruguay Deniz Kuvvetleri Komutanlığına iletildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda Muğla Valiliği tarafından açılan Çavuşadası Sahil Gözetleme İstasyonu Projesi ihalesi için STM ve HAVELSAN firmalarına Radar Sistemi, Elektro-Optik Sistem ve Güvenlik Yönetim Yazılımı teklifi verildi.
Gemi Trafik Hizmetleri Yönetim Sistemleri kapsamında, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Yönetim Sistemlerinin Yükseltilmesi ve İlavesi Projesi kapsamında iş geliştirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen ihale için HAVELSAN’a Radar Sistemi, Radyo Yön Bulucu ve Elektro-Optik Sistem teklifi verildi.
Umman Deniz Güvenliği ve Gözetleme Sistemi Projesi kapsamında saha inceleme faaliyetine katılım sağlanmış ve açılan ihale için HAVELSAN’a Radar Sistemi, Elektro-Optik Sistem, Radyo Yön Bulucu ve Sonar Sistemi teklifi verildi.

Kent Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri

Kent Güvenliği ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Programları altında; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Projesi, Kent Güvenliği Çözümleri, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği konularında çalışmalara devam edildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ASELSAN arasında Emniyet Genel Müdürlüğünün yurt çapındaki Kamera Kayıt ve İzleme Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi ile Isı ve Harekete Duyarlı Güvenlik Sistemlerinin ihtiyacını karşılamak üzere imzalanan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) Projesi kapsamında kurulumlar devam etmektedir. Mevcut durumda 105  bölgeye ayrılan projenin 62 bölgesinde kurulum faaliyetleri tamamlandı. Hali hazırda kalan bölgelerden 34 bölgede kurulum faaliyeti devam etmekte. Dokuz ilin kabul faaliyetleri tamamlandı. Proje kapsamında Ankara KGYS Modernizasyonu, Mobil Plaka Tanıma Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi Modernizasyonu ve Termal Kamera Tedariki ve ek taleplerin bulunduğu birinci ek paket imzalandı.
Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin bir parçası olarak Güvenli Okul Projesi sözleşme çalışmaları başlandı.
Proje kapsamında yurt çapında güvenlik riski içeren 762 okulun güvenlik altına alınması planlanmakta.

ASELSAN, Kamu Güvenliği başlığı altında; güvenli şehirler, toplumsal olaylar, terörle
mücadele, havacılık güvenliği, doğal ve suni felaketler, kara taşımacılığı güvenliği, kritik
altyapıların güvenliği gibi konularda ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik uygun çözümler üzerine araştırmalar yürütüyor.

Projede okullara kamera sistemleri kurulacak ve bu kamera görüntüleri okulun bulunduğu ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezine aktarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları kapsamında gerçekleştirilecek projenin yönetim makamı Savunma Sanayii Müsteşarlığıdır. Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin bir parçası olarak Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Saha Güvenlik Yönetim Sisteminin sözleşme çalışmaları yapıldı.

Proje kapsamında Jandarma üsleri, kontrol noktaları ve araçlardaki kameraların görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığına kablolu ve kablosuz olarak aktarılacak. Teknik ve İdari görüşmeler devam etmekte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik sözleşme görüşmelerine başlandı.

Proje kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak, toplam 161 noktada Plaka Tanıma Sistemi ve farklı tiplerde kameralar kurulacak. Yapılacak çalışma ile Plaka Tanıma Sistemi Merkezi Sakınca Sorgu yetenekleri kazandırılacak. Projede yaklaşık olarak 65 km’lik fiber kurumsal haberleşme ağı oluşturulacak.

Proje kapsamında KKTC Polis Güçlerine Türkiye KGYS yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmekte. TÜBİTAK destekli olarak yürütülmekte olan KGYS Akıllı Destek Yazılımları Geliştirme Projesi Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. Bu proje kapsamında Video Analiz Ürün Ailesi geliştirilmiş, video analiz yeteneklerinin üzerine inşa edilen üst seviye analiz algoritma çalışmaları tek bir çatı altında toplandı. KGYS Akıllı Destek Yazılımları gibi yüksek hesaplama ihtiyacına yönelik sistem altyapısı tasarlamak amacıyla ALMARVI (Algorithms and Design Methods and Many-core Execution Platforms for Low Power Massive Data Rate Video and Image Processing) Projesinde görev alındı.

Proje, TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu tarafından ortak desteklenen ARTEMIS projesi olup Türkiye, Hollanda, Finlandiya ve Çek Cumhuriyetinden toplam 16 ortakla beraber yürütüldü. ASELSAN, bu projede yüksek hesaplama ihtiyacına yönelik sistem altyapısı tasarlamak ve paralel görüntü işleme algoritmalar geliştirmekten sorumlu.

Proje Nisan 2017’de tamamlandı. Kriz anlarında farklı kurumların bir arada çalışabilmesi amacıyla bir altyapı kurma hedefinde olan SECTOR (Secure European Common Information Space for the Interoperability of First Responders and Police Authorities) Projesinde görev alındı. Proje Avrupa Komisyonu destekli 7. Çerçeve projesi olup on farklı ülkeden 16 ortağın çalışmalarıyla birlikte yürütüldü. ASELSAN bu projede bilgi uzayı ve birlikte çalışabilirlik altyapısı sistem mimarisinin tasarımından sorumludur. Sistem tasarımı ASELSAN önderliğinde 2016 yılında tamamlandı. Nisan 2017’de, kriz yönetim sistemleri üzerinden proje çıktılarının gösterimi yapıldı.

ASELSAN’ın güvenlik uygulamalarında kullanılmak amacıyla ÇEHRE – Yüz Tanıma Sistemi geliştirme çalışmaları yürütüldü. Piyasadaki sistemlerden farklı olarak tüm Türkiye’de kent güvenliği uygulamalarında aynı anda yüksek performans ile hizmet verebilmek amacıyla Dağıtık Mimari Sistem Yapısı uygulanarak; öznitelik çıkarımlarını uç donanım birimlerinde yapacak şekilde sistem tasarımı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin petrol ve doğalgaz boru hatları için güvenli bir güzergah olarak son yıllarda ön plana çıkması ile ASELSAN, ülke topraklarından geçen boru hatlarının güvenliğini sağlamaya yönelik sistemler geliştiriyor.

Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği kapsamında çalışmalara devam edildi. ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı, BOTAŞ idaresinde bulunan Türkiye’deki Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının güvenliğinin sağlanması için görevlendirildi.

Proje kapsamında, Türkiye’de ilk kez Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği için bir entegre güvenlik sistemi tasarlanıp üretilecek. Proje üç fazda tamamlanacak olup Faz-1 için çalışmalar başlatıldı. Tasarlanan sistem; boru hatları, hatlar üzerinde bulunan çeşitli insanlı ve insansız istasyonlar ile deniz kenarındaki terminallerin güvenliği için sistem çözümleri içermekte. Bu modüler sistem çözümü, gerektiğinde tüm boru hatlarında kullanılabilecek şekilde kurgulandı. Sistem, ASELSAN’ın geliştirdiği elektro-optik çözümler, kara ve deniz gözetleme radarları, insansız araçlar ve haberleşme sistemleri ile entegre edilebilir yapıda.

ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı tarafından hazırlanan çözüm, SSM ve BOTAŞ yetkililerince onaylanmış olup, sözleşme 2016 Aralık ayında imzalandı. Proje kapsamında faaliyetlerin başlanması için SSM tarafından proje takviminin başlatılması beklenmekte.

Petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversite ve yerli sanayinin de katılım ile Fiber Optik Algılayıcı İhlal Tespit Sistemi (MİDAS) geliştirildi.

MİDAS Sisteminin, petrol ve doğal gaz boru hatlarının yanı sıra, tren hatları ve sınır hattında da kullanılarak sınır güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması planlanmakta. Kritik tesislerin güvenliğinin sağlanmasında da kullanılabilecek olan MİDAS, kullanım kolaylığı ve düşük maliyeti bakımından diğer sistemlerden avantajlı olarak öne çıkmaktadır. Hatay sınır bölgesinde kurulum yapılmış, kalibrasyon ve optimizasyon faaliyetleri devam etmekte.

Keskin nişancılarının yerinin tespiti amacıyla akustik algılama teknolojisi kullanılarak geliştirilen Atış Yerinin Akustik Tespit Sistemi (SEDA), gerçekleştirilen atış testlerinde yüksek başarı göstererek kendini kanıtlandı. Sabit, araç üstü ve tek-er giyilebilir kullanıma uygun üç farklı ürün tipinde geliştirilen SEDA’nın öncelikli olarak iç güvenlik uygulamaları ve üs bölgelerinde kullanımı planlanmakta. Yerli ve yabancı güvenlik birimlerinin ihtiyacına cevap verecek şekilde ek kabiliyetlerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte. BMC firması tarafından geliştirilen Güvenlik Araçlarında SEDA entegrasyon faaliyetleri tamamlandı.

Günümüz enerji nakil gereksinimlerinden doğan Akıllı Şebeke teknolojileri alanında ASELSAN; SCADA Sistemleri, Enerji İletim/ Dağıtım Yönetim Sistemleri, Mikro Şebeke Sistemleri, Güç Santrali/ Hibrit Santral Enerji Yönetim Sistemleri konularında faaliyetler yürütüyor.

ENERJİ SİSTEMLERİ
ASELSAN, köklü mühendislik birikimini yenilikçi yaklaşımlarla değerlendirerek enerji sistem çözümleri üreten şirketler arasında lider yerli teknoloji tedarikçisi olma hedefi ile Enerji Sistemleri Programını yürütmekte.

Elektrik üretim, iletim, dağıtım, tüketim ve yönetim alanlarını kapsayan tüm enerji sistemleri alt başlıklarında, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak ve küresel pazarda yer alan paydaşların ihtiyacını giderecek verimli, güvenilir ve ekonomik ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hedeflenmekte.

Bu hedefe yönelik olarak; Enerji Yönetimi ve Akıllı Şebeke Sistemleri ile Yenilenebilir Enerji Sistemleri alanlarına odaklanılarak Ar-Ge, tasarım, üretim, entegrasyon ve satış sonrası desteği kapsayan sistem çözümleri sunmak üzere çalışmalar gerçekleştirilmekte.

Makine mühendisliği öğrencisi, savunma ve ulusal güvenlik konularıyla yakından ilgileniyor. Amatör olarak video editlemeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyor.

Bir cevap yazın

İlgini Çekebilir!

İsveç Dışişleri Bakanının terör örgütü PKK/PYD’lilerle görüşmesine Dışişlerinden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu teröristler ile gö…