Anasayfa Haberler Genel Haberler Aselsan’ın 2017 yılı nasıl geçti? Neler Geliştirildi? Projeler hangi aşamada?

Aselsan’ın 2017 yılı nasıl geçti? Neler Geliştirildi? Projeler hangi aşamada?

0

“Savunma alanında faaliyet gösteren küresel firmalar arasında büyüklük açısından 57’nci sırada yer alan ASELSAN, beş kıtadan altmıştan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmek suretiyle, yoğun rekabetin yaşandığı uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etti.”

Geniş ürün yelpazesi ve 8 ülkede üretim altyapısına sahip direkt yatırımları ile  ASELSAN, geçtiğimiz yıla göre daha geniş bir coğrafyada ve daha çeşitli faaliyet alanlarında etkinlik gösterdi ve ticaret ortakları listesine yenilerini ekledi. ASELSAN, 2017’de bir önceki yılın sonuçlarına kıyasla cirosunda artış yakalayarak iş hacmini yükseltti ve uluslararası savunma firmalarının sıralandığı Defence News Top 100 listesinde 57’inci sıraya yerleşti.

ASELSAN, kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme için Kazakistan, Azerbaycan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Afrika Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan’da faaliyet zemini yaratacak iş ortaklıklarıyla ciddi atılımlar yaptı. Bunlara ek olarak Malezya’da kurulan yeni şirket ve Katar’da açılan proje ofisi, ASELSAN’ın küresel şirket kimliğini pekiştiren yeni yatırımlar olarak göze çarpmakta. Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE’de yapılan yatırımlar, Orta Doğu’da ASELSAN’ın varlığını uzun soluklu işbirliğine dönüştürmeyi amaçlamakta. Bu uluslararası girişimlerin sonucu olarak ASELSAN’ın proje ofisleri üzerinden yapmış olduğu satışlar 7 milyon ABD dolarından 40 milyon ABD dolarına çıktı.

5,36 Milyar ₺ Ciro, 8,43 Milyar $ Marka Değeri

Aselsan Gelir dağılım grafiği

ASELSAN, 5 milyar 360 milyon ₺ tutarındaki satışlarının %52’sini TSK’ya, %33’lük kısmı özel kuruluşlar/diğerkurumsal müşterilere ve  %15’ini ise ihracat olarak gerçekleşti.

2017 yılı itibarıyla 7 milyar 557 milyon ₺ tutarında yeni sözleşme/sipariş imzalayan ASELSAN’ın gelecek yıllara ait üzerindeki sipariş tutarı 6,8 milyar ABD dolarını bulmakta. 2017 yılında ASELSAN hisse senedi yıl içinde en düşük 12,05 ₺, en yüksek 47,22 ₺ seviyelerini gördü ve yılı %150’nin üzerinde değer kazancı ile tamamladı. Buna göre ASELSAN’ın piyasa değeri 2017 yılı sonunda 8,43 milyar ABD doları oldu.

Kurulduğu 1975 yılından bu yana kuruluş stratejisi olan milli teknoloji kazanımı hedefinden hiç vazgeçmeyen ASELSAN 2017 yılında  1,67 Milyar ₺ Ar-Ge harcaması yaptı.  ASELSAN’ın net satış rakamı 3,76 Milyar ₺’ndan (2016 yılı) 5,36 Milyar ₺’na (2017 yılı) çıktı.

Orta Asya Hamlesi

Orta Asya bölgesinde özellikle Kazakistan ve Türkmenistan’da yoğunlaşan faaliyetlere ek olarak Özbekistan’da siyasi ortamın yumuşamasıyla uzun süredir bekleyen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetler hız kazandı. Kazakistan’da faaliyet gösteren Kazakhstan-Aselsan Engineering şirketinin faaliyet alanlarının yeni cihaz/sistem üretimini de kapsayacak şekilde genişlemesi, Türkmenistan’da imzalanan yeni sözleşmeler 2017 yılı ihracat seviyesinin artışında önemli rol oynadı.

Ortadoğu’da ağırlığını arttırıyor

Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE’de yapılan yatırımlar, Orta Doğu’da ASELSAN’ın varlığını uzun soluklu işbirliğine dönüştürmeyi amaçlamakta. ASELSAN’ın Suudi Arabistan’da kurduğu ortak girişim firması Saudi Defense Electronics Company (SADEC), yerel ve yabancı müşterilere yüksek katma değerli, güvenilir ürün ve sistem çözümleri sağlamayı amaçlıyor. Bir diğer amaç ise Suudi Arabistan’ı inovasyon ve teknolojik bağımsızlık yönünden destekleyerek ülkenin askeri ekipman alımlarının %50’sini yerel kaynaklardan tedarik hedefi doğrultusunda yerelleşme planına destek vermektir. Ayrıca SADEC, Suudi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ekosisteminin oluşturulmasında da destek sağlayacak. SADEC’in Suudi Arabistan’da Radar, Elektronik Harp ve Elektro- Optik Teknolojiler yerleşkesi inşasına 2018’de başlanması hedeflenmekte. Altyapı ve tesislerin iki yıl içinde faal olması ile ihtiyaçlara hızlı cevap verilebileceği ve pazarın iç dinamiklerinde etkin olacağı değerlendirilmekte.

ASELSAN tarafından yayımlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunda öne çıkanlar

Haberleşme Sistemlerinde Aselsan imzası…

ASELSAN ile Ukrayna STE firması arasında; Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla bir sözleşme imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, son teknoloji kullanılarak geliştirilen, yazılım tabanlı mimarisi, değişik dalga şekilleri ve tehditlere karşı yüksek beka kabiliyeti sağlayan elektronik koruma tedbirleri ile uluslararası alanda en itibarlı ürünler arasında yerini alan ASELSAN Yazılım Tabanlı Askeri Telsiz ailesi ürünlerinin ihracatı gerçekleştirilecek.

ASELSAN Askeri Telsiz ailesi ürünleri yaklaşık 20 ülkeye ihraç edilmiş olup, tüm bu ülkelerdeki müşterilerinde yüksek memnuniyet oranıyla kullanılmaya devam ediyor. Ayrıca üç ülkede bu telsizlerin teknoloji transferi marifetiyle yerel üretimi de gerçekleştiriliyor.

Taktik Saha Haberleşme Sistemi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile imzalanan sözleşme kapsamında, modernize edilen TASMUS-G+’nin yedi farklı bölgede teslimatı tamamlanmıştır. TASMUS Sistemi altyapısını oluşturan GRC 5220 Taktik Geniş Band Ethernet Radyo ailesi ile hazırlanan taşınabilir haberleşme çözümünün ihracatına yönelik teslimatlar tamamlandı. Oluşan müşteri memnuniyeti sonucunda TASMUS unsurlarının ilavesini içeren ek ihracat sözleşmesi imzalandı.

Geniş Bantlı Dalga Şekli

SSM ile imzalanan ULAK projesi kapsamında Yazılım Tabanlı V/UHF Telsiz Ailesi için Geniş Bant Dalga Şekli geliştirilmesi çalışmalarında yazılımın ilk sürümünün kabulü yapıldı.

Hava Haberleşme Sistemleri

ATAK, Anka-S, Özgün Helikopter ve Hürkuş-B projeleri kapsamında haberleşme sistemleri, Orta İrtifa Hava Savunma ve Füze Sistemi Projesi kapsamında haberleşme altyapı cihaz teslimatları devam etmekte. Bu projelerin yanı sıra ATAK Projesi kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün helikopterleri (EGEMEN Projesi) için ilave bir sözleşme imzalanmış olup, haberleşme cihazlarının teslimatları için gerekli planlamalar yapılmakta.

Genel Maksat Helikopteri, Havaalanı Trafik Radarı ve Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz (ÇBSMT) Hava ve Kule Kurulum ve Bütünleştirme projelerinde sistem mühendisliği faaliyetleri ile platform ve saha inceleme çalışmaları yürütülüyor.

Hava Platformları ve Kule Modernizasyonu İhracat Sözleşmesi kapsamında, programa uygun olarak V/UHF ve HF hava telsizi teslimatlarına devam edilmiştir. Aynı proje kapsamında uçuş kontrol kulelerinin modernizasyonuna da başladı. Anadolu Üniversitesi ile “VHF/UHF Haberleşme Antenlerinin Kompleks Platformlara Yerleşimi” isimli SAYP Projesi imzalanmıştır.

Deniz Haberleşme Sistemleri

Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP), Kurtarma ve Yedekleme Gemileri (KURYED), Amfibi Gemi (LST), MİLGEM 3-4, Havuzlu Çıkarma Gemisi (LHD), Lojistik Destek Gemisi (LDG), Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PDİT), Test ve Eğitim Gemisi (TVEG) ve Yeni Tip Denizaltı (YTDA) Entegre Haberleşme Sistemlerine yönelik tasarım, malzeme tedarik, üretim ve test faaliyetlerine devam edildi. MOSHIP/KURYED, PDİT, LST ve MİLGEM-3 Entegre Muhabere Sistemlerine ait kabuller başarıyla tamamlandı.

Savunma Sistem Teknolojileri

Kara Sistemleri

Ateş Destek Komuta Kontrol Sistemleri; Ateş Destek Otomasyon Sistemi (ADOP-2000), muharebe sahasında ateş desteğinin komuta, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarının otomasyonunu ile ateş desteğinin diğer muharebe sahası fonksiyonel alanları ile tam bir uyum içinde uygulanmasını sağlıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı diğer birliklerin Ateş Destek Otomasyon Sistemleri ile donatılması çalışmaları devam ediyor.

Tabur Görev Kuvveti Muharebe Yönetim Sistemi (BATUR); Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi (TKKMBS) ile tam uyumlu olarak çalışan Muharebe Yönetim Sisteminin (BATUR) geliştirilmesine devam ediliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırılacak antitank silah taşıyıcı araçların Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemlerinin geliştirilmesi tamamlanarak üretimine başlandı.

Ağ Destekli Muharebe Sahası Komuta Kontrol Sistemleri çözümü içerisinde de yer alan BATUR sisteminin fonksiyonel ve entegrasyon ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi sürdürülüyor.

Ağ Destekli Muharebe Sahası Komuta Kontrol Sistemleri; ASELSAN tarafından geliştirilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunulmuş olan envanterdeki sistemler ve manevra, istihbarat, elektronik harp, ateş destek ve hava savunma fonksiyonel alan komuta kontrol bilgi sistemleri, havadan keşif sistemleri, taktik haberleşme sistemleri, komuta yeri unsurları ve taktik sahada görev yapan mobil unsurların ortak bir komuta kontrol mimarisinde bütünleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Askeri Görev Bilgisayar Sistemleri; Askeri sistemlerde platformlara entegre edilerek kullanılabilen veya elde taşınabilen, muharebe sahasındaki ağır çalışma koşullarına uygun, yüksek performansa sahip askeri görev bilgisayarları, askeri panel bilgisayarlar, askeri el bilgisayarları, monitörler ve klavyeler ile kartları geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan tekerlekli ve paletli araçların konum takibi için geliştirilmiş bir araç bilgisayarı olan Birlik Takip Sistemi (BTS) Terminalinin seri üretimi ve araç platformlarına entegrasyonu gerçekleştirildi.

Fırtına 2 Atış Testi

Top, Obüs, Havan ve Roketatar Ateş İdare Sistemleri; Top, Obüs, Havan ve Roketatar Birliklerinin teknik ateş idaresinin otomasyonu sağlanarak görev icralarının daha hızlı ve hassas bir şekilde yerine getirilmesini sağlayan Ateş İdare Sistemlerinin tasarım, üretim ve teslimat faaliyetleri yürütüldü.

Keşif Gözetleme Sistemleri; ASELSAN Keşif Gözetleme Sistemlerinin yurt dışı gösterim ve arazi test faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yurt dışından prototip bir sistem için sipariş alındı.

Araç Takip Sistemi (AKTAN); ASELSAN tarafından geliştirilen Araç Takip Sistemi ile Türk Silahl Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda BMC tarafından üretilen Muharebe Sahası Akaryakıt Tankerleri (AKTAN) takip edilebilecek. AKTAN Araç Takip Sistemi ile tankerin konum, yakıt vb. bilgileri NATO Friendly Force Information protokolüne uygun olarak karargâh ve komuta merkezlerinden izlenebilecek. AKTAN sisteminde sunulan harita imkânı ile intikal görüntülenebilecek. 2017 yılında ilk parti sistemlerin teslimatı tamamlandı.

Katar Ordusuna ihraç edilen BMC Amazon ve Aselsan Sarp UKKS

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri; ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKKS) 14 ülkede kullanılıyor. Hafif ve daha yetenekli yeni nesil 12.7 mm STAMP (STAMP-2) geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. STAMP-2 sisteminde gelişmiş grafik arayüzüne sahip Kullanıcı Arayüzü, Entegre Eğitim Simülatörü, iki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Elektro-Optik Suit, güverte altından mühimmat besleme imkânı, NATO uyumlu ve Rus menşeli silahları destekleme özelliği, otomatik hedef takip ve atış isabet performansının iyileştirilmesi ile teknolojik anlamda rekabet avantajı elde edilmesi hedefleniyor.

STOP sisteminin yeni versiyonu için gelişmiş grafik arayüzüne sahip Kullanıcı Arayüzü, Entegre Eğitim Simülatörü ve iki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Elektro- Optik Suit geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

40 mm ve 76 mm Top Atış Kontrol Sistemlerinin yurt içinden alınan siparişler kapsamında üretimlerine ve teslimatlarına devam edildi. 5/54 Top Atış Kontrol Sistemi geliştirme faaliyetleri başladı.

SARP Sisteminin Rus menşeli silah takılabilen versiyonu olan SARP-NSV Sisteminin ihracatı gerçekleştirildi. 7.62 mm makinalı tüfek entegre edilebilir UKSS’nin (SARP-L) geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Eş eksenli iki silahın aynı anda entegre edilebildiği ve operasyonel ihtiyaçlar kapsamında kullanıcının kumanda birimi üzerinden silah seçimini yapabilmesine imkan sağlayan SARP-DUAL Sisteminin Katar Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı kapsamında ihracatı gerçekleştirildi.

Fırtına 2 Atış Testi

155 mm Fırtına Kundağı Motorlu Obüsü için Atış Kontrol Sistemi; 2017 yılında yürütülen faaliyetler sonucunda yeni nesil Fırtına Obüsünün ilk aşama atışlı kalifikasyon testleri başarı ile tamamlandı. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler ile donatılacak olan yeni nesil Fırtına’ların, muharebe sahasında etkinliği artırıldı. Yeni kulesi ve ilave donanımları ile yeni nesil Fırtına obüsleri, benzerlerinin önüne geçecek birçok ilave yetenek kazandı. Bu kapsamda kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilip, birçok görev donanımı günümüz teknolojisine uygun olarak tasarlandı ve geliştirildi. Mermi doldurma fonksiyonu magazinden namluya tam otomatik hale getirildi ve Obüsün yakın koruma ihtiyacına yönelik olarak SARP silah sistemi entegre edildi.

155 mm Çekili Obüs Modernizasyonu; 155 mm çekili obüslerin imkân ve kabiliyetlerinin artmasını sağlayacak ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik olarak iyileştirme ve modernizasyon faaliyetleri gerçekleştirildi. Mevcut Panter Obüslerine yeni özellikler kazandırılarak ve 6×6 kamyon platformu üzerine entegre edilerek etkinliğinin, güvenilirliğinin ve görev icra hızının artırılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütüldü, prototip silah sistemi hazırlandı ve Kamyon Üzeri Panter Obüsü atışlı testler ile doğrulandı.

Ana Muharebe Tankları Modernizasyonu; ASELSAN’ın Kazakistan’daki iştiraki KAE firması ile birlikte T-72 Tankı modernizasyonu çalışmasına devam ediliyor. Uluslararası iş birlikleri çerçevesinde M60, Leopard-1 ve Leopard-2 tanklarının modernizasyonuna yönelik iş geliştirme, tanıtım ve gösterim faaliyetleri yürütüldü.

KMS Sistemlerine Milli IFF Sorgulayıcı Entegrasyonu; Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki KMS sistemlerinde yer alan Dost/Düşman Ayırma (IFF) Sorgulayıcılarının millileştirilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Entegrasyon doğrulama faaliyetleri başarı ile devam etmektedir.

Mühimmat Transfer Sistemleri; POYRAZ Mühimmat İkmal Aracında kullanılan Mühimmat Transfer Sistemi (MTS) projesinde ana sözleşme kapsamında tüm teslimatlar tamamlandı. Projede ek alım sözleşmesi imzalanarak ve üretim faaliyetlerine başlandı.

Deniz Sistemleri

Sahil Güvenlik ve Karakol Gemileri; ASELSAN, yurt dışı son kullanıcılı Türkmenistan’ın SERHET Sınıfı on adet bot projesi kapsamında savaş sistemi ana yüklenicisi olarak görev aldı. Projede VATOZ® sistemi geliştirilmiş, sistemin çeşitli güdümlü mermiler için entegrasyon çalışmaları tamamlanmış ve atışlı testler başarı ile gerçekleştirilmiştir. Aynı son kullanıcı için altı adet Yüksek Hızlı Karakol Botu Projesi kapsamında da tüm botların teslimatı başarı ile gerçekleştirildi.

Test ve Eğitim Gemisi (TVEG) Projesinde; Görev Sistemleri Sözleşmesi STM ile ASELSAN arasında, Gemi Sistemleri Tedariki Sözleşmesi STM ile ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı arasında imzalandı. ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında, Barbaros Sınıfı Firkateynlerin savaş yönetim sistemleri modernizasyonuna yönelik olarak sözleşme imzalandı.

Milgem Projesi kapsamında üretilen ilk gemi TCG Heybeliada Korveti

MİLGEM Savaş Sistemleri Tedariki Projesinde, ADA sınıfı gemilerin hava savunma, su üstü ve su altı harbi kapsamında entegre muhabere, uydu haberleşme, seyrüsefer, elektrooptik, lazer ikaz, elektronik harp, radarlar, sonar, torpido karşı tedbir, güdümlü mermi, top atış kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, tedarik edilmesi, entegrasyon ve test faaliyetleri gerçekleştirilerek Türk Deniz Kuvvetlerine teslimatı sağlandı.
MİLGEM üçüncü ve dördüncü gemileri Burgazada ve Kınalıada Savaş Sistemleri kapsamında çalışmalar devam etmekte.

LST Projesi Kapsamında üretilen TCG Bayraktar

Çıkarma Gemileri; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan iki adet Amfibi Gemi (LST) Projesinde, amfibi harekât görevi gerçekleştirebilecek, Üç Boyutlu Arama Radarı, Elektronik Destek, Entegre Muhabere, Stabilize Makinalı Tüfek Platformu (STAMP), Lazer İkaz ve Cayro Pusula Sistemlerinin geliştirilmesi, tedariki, uyarlanması ve sistemlerin entegrasyonu ASELSAN tarafından sağlanmakta. Birinci LST gemisi Nisan 2017’de Geçici Kabul ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı kapsamında  SSM tarafından yürütülen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesinin savaş sistemi ASELSAN tarafından tedarik ediliyor. Savaş sistemi kapsamında, 25mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, LPI Radar, Üç Boyutlu Arama ve Takip Radarı, Seyir Radarları, Hassas Yaklaşma Radarı, Hava Trafik Kontrol Radarı, Elektronik Destek içerikli Elektronik Harp Süiti, Torpidolara Karşı Tedbir Sistemi, Dahili ve Harici Haberleşme Sistemi, Uydu Haberleşme Sistemi, Tanıma Tanıtma Sistemleri (IFF), Su Altı Telefonu, İskandil, Cayro Sistemi, Lazer İkaz Sistemi, Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Elektro Optik Dayrektör, Dijital Harita ve Sayısal İz Masası, TACAN ve Seyir Yardımcıları Sistemlerinin geliştirilmesi/tedariki ve entegrasyonu gerçekleştirilecek.

Yardımcı Gemiler; Pakistan Deniz Kuvvetleri ihtiyacına yönelik Denizde İkmal Tankeri Tedarik Projesi kapsamında ASELSAN tarafından silah (Stabilize Top Sistemi – STOP) ve muhabere anahtarlama sistemi sağlanmakta olup montaj, devreye alma ve liman kabul test faaliyetleri tamamlandı.

Bilimsel Araştırma Ekipman ve Sistemleri ana entegratörü olarak görev alınan MTA Genel Müdürlüğü Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin deniz kabul testleri başarıyla icra edilmiş ve gemi 23 Haziran 2017 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır.

Yurt dışı satışları kapsamında bir adet Hidrografi ve Oşinografik Araştırma Gemisi ile bir adet römorkör sistemleri son kullanıcıya teslim edilmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan iki adet Lojistik Destek Gemisi (LDG) Projesinde ASELSAN; Entegre Muhabere Sistemi, 12.7 mm STAMP Sistemi, ANS510-D Cayro Sistemi tedarik/geliştirme ve entegrasyon faaliyetlerini ve platform seviyesi EMI/EMC faaliyetlerini gerçekleştirecektir.

TCG Alemdar Arama Kurtarma Gemisi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen TCG ALEMDAR – Kurtarma Ana Gemisi deniz kabul testleri başarıyla icra edilmiş ve geçici kabulü yapılarak 28 Ocak 2017 tarihinde hizmete alınmıştır. ASELSAN; su altı akustik sistemleri, seyir sistemleri, entegre muhabere sistemleri ve veri kontrol sistemi ile projenin görev sistemi ana entegratörüdür.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için inşa edilen TCG IŞIN – Kurtarma ve Yedekleme Gemisi deniz kabul testleri başarıyla icra edilmiş ve geçici kabulü yapılarak 21 Temmuz 2017 tarihinde hizmete alınmıştır. Projenin diğer gemisi TCG-AKIN liman kabul testleri başarıyla icra edilmiştir. ASELSAN, su altı akustik sistemleri, seyir sistemleri, entegre muhabere sistemleri ve veri kontrol sistemi ile projenin görev sistemi ana entegratörüdür.

Torpido ve Su Altı Sistemleri; ASELSAN, askeri elektronik sistemler konusunda sahip olduğu teknolojik bilgi birikimi ve altyapı ile akustik sistemler, torpidolar, torpido karşı tedbir sistemleri, sonar sistemleri ve akustik sensör teknolojileri gibi su altı alanında geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Denizaltı ve Sonar Sistemleri; Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında, ASELSAN tarafından sağlanacak olan Entegre Haberleşme Sistemi, X-Bant Uydu Haberleşme Sistemi, Alarm Anons Sistemi ve Elektronik Destek Sisteminin geliştirilmesi, üretimi ve test çalışmalarına devam ediliyor.

AY Sınıfı Denizaltılar için geliştirilen İntersept Sonar’ın Fabrika Kabul Testleri ve denizaltılara montajı tamamlanmıştır. Dönem içerisinde Pasif Sonoboy Sistemi geliştirme çalışmalarına devam edilerek deniz denemeleri gerçekleştirilmiştir. Özkaynaklarla geliştirilmiş olan Mayın Tespit Sonarı (MATESS) gemi birimlerinin Engin Sınıfı bir mayın avlama gemisine entegrasyonuna başlandı.

MİLGEM Projesi kapsamında KULAÇ iskandil sistemi ve tedarik edilen Karinaya Monteli Sonar ile Su Altı Telefonunun fabrika kabul testleri tamamnlandı.

Torpido ve Torpido Karşı Tedbir Sistemleri; Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarda akustik karıştırıcı ve aldatıcı birimlerin fırlatılmasını sağlayan lançer sistemi prototipinin fabrika kabul testleri tamamlandı. Denizaltılar için torpido karşı tedbir sisteminin yurt dışı satış modeli olan ZARGANA sistemi ve ZOKA dekoy ailesinin yurt dışı satışları konusunda çalışmalar  yürütüldü. Özkaynaklarla su üstü gemilerinin torpidolara karşı savunulması amacıyla geliştirilen HIZIR Torpido Karıştırma ve Aldatma Sisteminin deniz ortamında performans testleri gerçekleştirildi.

Tork-Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu

HIZIR Sisteminin MİLGEM kapsamında fabrika kabul testleri tamamlandı. Platformların torpidoya karşı öz savunma harekâtını destekleyecek Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK) geliştirme çalışmalarına TÜBİTAK 1501 desteğiyle devam edilmiş olup test prototipi ile muhtelif saha testleri icra edilmiştir. Su altında akustik iletişim ağı tesisi konusunda TÜBİTAK 1511 desteği de alınarak özkaynaklarla başlatılan geliştirme projesinde su altı araçlarının akustik olarak haberleştirilmesine yönelik saha testlerine devam edilmiştir.

Seyir ve Platform Yönetim Sistemleri; Deniz platformlarına modern seyir ve platform yönetim sistemleri kazandırılması amacıyla alt sistem geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Seyir Sistemleri; ASELSAN MİTOSTM Elektronik Harita Sergileme Sistemi Ürün ailesi geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. LHD Gemisini takiben TVEG’e de ASELSAN MİTOSTM WECDIS satışı gerçekleştirildi.
ASELSAN özkaynakları ile özgün ve milli Elektromanyetik Parakete Sistemi (MİLPARS) geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Platform Yönetim Sistemleri; APLAYS ASELSAN Akıllı Platform Yönetim Sistemlerinin konsept geliştirmesine devam edilmiştir. ASELSAN SİLYON Veri Kontrol Sisteminin TCG Alemdar’ı takiben TCG Işın ve MTA Oruç Reis Gemilerine başarı ile teslimi sağlanmıştır. TCG Akın’da liman kabul testi başarı ile tamamlandı.

Tahrik ve Sevk Sistemleri; ASELSAN özkaynakları ile geliştirme çalışmaları devam eden Dinamik Konumlandırma Sistemi (DİKONSTM) kapsamında TÜBİTAK’tan TEYDEB desteği kazanıldı.

Hava Ve Füze Savunma Sistemleri

35mm modernize çekili top ve AİC

35 mm HSSM ve PMT Seri Üretim Sözleşmesi; Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, önemli miktarda Modernize Çekili Top (MÇT), Ateş İdare Cihazı (AİC) ve Parçacıklı Mühimmat üretimini kapsayan seri üretim sözleşmesi Aralık 2017 tarihinde imzalandı.

KORKUT Sistemleri Seri Üretimi; Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan; KORKUT Sistemleri tedarikini içeren sözleşme kapsamında sistemlerin seri üretimine devam ediliyor.

40 mm Yüksek Hızlı Akıllı Bomba Atar Mühimmatı Geliştirme Çalışmaları;  Mühimmatın havada paralanacağı süreye programlanması esasına dayanan 40 mm Akıllı Bomba Atar Mühimmatı, şarapnel etkili gövdesi ve gövde içerisinde bulunan patlayıcı dolgu ile yüksek etkinlik gösterebilmektedir. Tapa içerisinde yer alan güç üreteci, elektronik modül, güvenlik ve kurma mekanizması gibi atış koşullarına dayanabilen alt bileşenler geliştirildi. ASELSAN ve MKE Kurumu özkaynakları ve TÜBİTAK TEYDEB desteği ile yürütülmekte olan faaliyetler, muhtemel kullanıcı makamların da katılacağı bir atışlı yetenek gösterimi yapma hedefiyle devam ediyor.

Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Çalışmaları;  Elektromanyetik Fırlatma (EMF) teknolojisi, roket motoru kullanan itki sistemleri ile mühimmatın sevk barutu kullanılarak namludan atılmasına dayalı silah sistemlerine alternatif yaratan çığır açıcı bir teknolojik alandır. EMF’nin silah sistemi tasarımında kullanılması sayesinde klasik namlulu silahlara nazaran çok daha yüksek namlu çıkış hızları sağlanabilmekte ve mühimmat çok daha uzun menzillere sevk edilebilmektedir. ASELSAN, bu alandaki kazanımlarını artırmak amacıyla sistem ve alt sistem geliştirme çalışmalarını özkaynakları ve TÜBİTAK TEYDEB desteği ile sürdürülüyor.

Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemleri (HİSAR-A ve HİSAR-O)HİSAR-A Projesinde Gereksinim Tanımlama (Aşama-1), Sistem Tasarım (Aşama-2) ve Alt Sistem Geliştirme ve Test (Aşama-3) Aşamaları başarıyla tamamlanmış olup Sistem Entegrasyon ve Test Aşaması (Aşama-4) çalışmaları devam ediyor.

Hisar-O Test Atışı

HİSAR-O Projesinde Gereksinim Tanımlama (Aşama-1) ve Sistem Tasarım (Aşama-2) Aşamaları başarıyla tamamlanmış olup Alt Sistem Geliştirme ve Test (Aşama-3) çalışmaları devam ediyor.

Temmuz ayındaki atışlı test kampanyasında Kundağı Motorlu (K/M) Otonom AİHSFS üzerinden HİSAR-A Güdümlü Test Füzesi ve Füze Fırlatma Sistemi üzerinden HİSAR-A Güdümlü Test ve HİSAR-O Kontrol Test Füzeleri atışlı test faaliyetleri başarılı bir şekilde icra edildi.

IGLA-S Atışı

IGLA-1 ve IGLA-S Füze Atıcı Sistemi; ASELSAN tarafından milli imkânlarla geliştirilen ve IGLA-1 lançerinin kullanıldığı Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olan IGLA-1 Füze Atıcı Sistemi, 27 Eylül 2017’de Kazakistan’da gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde tüm hedefleri başarıyla vurarak, Kazakistan Ordusu subaylarının da beğenisini kazandı. Atış faaliyeti ile hem lançer hem de yine milli imkânlarla geliştirilen soğutma gazı besleme ekipmanları da kalifiye edildi.

Kaideye Monteli Stinger (KMS) sistemleri ile benzer mimari ve kabiliyetlerle donatılmış olan IGLA-S Füze Atıcı Sisteminin canlı atış testleri yerli ve yabancı heyetlerin katılımıyla İstanbul Şile Atış Alanında 02-06 Ekim 2017 tarihleri arasında dört adet başarılı füze atışı ile gerçekleştirildi. Testler kapsamında atış alanına, Otokar tarafından üretilen Land Rover aracına entegre edilmiş IGLA-S Füze Atıcı Sisteminin yanı sıra bir adet KALKAN Radarı ve HERİKKS konuşlandırılmıştır.

Tanksavar Füze Atıcı Sistem Kornet-E ATGM atışı

Tanksavar Füze Atıcı Sistemi Geliştirme Projesi; ASELSAN, bilgisayar kontrollü atış kontrol kabiliyetleri sayesinde gece, gündüz her türlü hava koşulunda kara hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlayacak uzaktan kumandalı ve stabilize bir tanksavar füze sistemi geliştirildi. Kabiliyet gösterimi için komuta kontrol ve atış kontrol alt sistemleri kapsamında yazılım geliştirme çalışmaları yürütülmüş ve sistem entegrasyon çalışmaları yapıldı.

MİLGEM RAM ve HARPOON Tedarik Projesi; Proje kapsamında inşa edilmekte olan TCG BURGAZADA’ya entegrasyon çalışmaları planlara uygun olarak devam ediyor ve sistemlerin fabrika kabul testleri 2017 yılı içinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemleri; ASELSAN özkaynakları ile Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sisteminin milli olarak geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Ar-Ge projesinde bu alandaki teknolojilerin ve gelişmelerin takip edilmesine, sistemin kavramsal tasarımı, gereksinim belirleme, tasarım, geliştirme ve test faaliyetleri boyunca yoğun olarak kullanılacak sistem etkinlik analizi, modelleme ve simülasyon altyapılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi. Yerli ve yabancı firmalar ile iş birliği olanakları kapsamında görüşmeler ve çalışmalar yapılıyor.

İHA Tespit/ Tahrip Arama ve Raporlama Sistemi (İHTAR)

MİNİ/MİKRO İHA (İnsansız Hava Aracı) Tehditlerine Karşı Hava Savunma Sistemleri;
Mini/Mikro İHA tehditlerin önlenmesine yönelik ASELSAN tarafından İnsansız Hava Aracı Tespit/Tahrip Arama ve Raporlama Sistemi (İHTAR) isimli savunma sistemi geliştirildi.

Sistem çözümü radar, elektro-optik alt sistem, karıştırma alt sistemi (GERGEDAN) ve komuta kontrol sistemlerinde oluşuyor. Türkiye’de bulunan üç farklı kritik tesise kurulum gerçekleştirilmiş olup dördüncü kritik tesis için kurulum çalışmaları devam etmektedir.

ASELSAN, NATO BMD SE&I (Ballistic Missile Defense System Engineering and Integration) Projesi; Leidos firması ana yükleniciliğindeki projede, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İtalya, Kanada ve Türkiye’den on firma ile çalışmalar yürütülüyor. Leidos Takımı, Balistik Füze Savunma (BFS) sistemlerinin NATO Komuta Kontrol ve Haberleşme (C3) sistemine yönelik iyileştirilmesi ile NATO BFS mimarisinin sadeleştirilmesi ve idamesini de sağlayacak şekilde NATO BFS kabiliyeti kazandırılmasına yönelik çalışıyor. Lahey/Hollanda’da konuşlu NCIA tesislerinde  gerçekleştirilen faaliyet, ASELSAN’ın BFS alanındaki tecrübelerinden NATO BFS faaliyetlerinde yararlanılacağı ilk çalışma olması açısından önem taşıyor.

ASELSAN’ın 2017 Faaliyetlerinin devamını okumak için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Mezunu ve amatör fotoğrafçı. Teknoloji, otomotiv, uluslararası ilişkiler ve savunma sanayii meraklısı. Savunma sanayii araştırmacısı.

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgini Çekebilir!

Hint ordusu 2020’nin ilk yarısında Keşmir’de 229 kişiyi öldürdü

Bir insan hakları grubu, 2020 yılında Hindistan’ın kontrolünde olan tartışmalı bölge…