Anasayfa Tedarik ve Ar-Ge Projeleri Operatif İHA Motoru Projesi

Operatif İHA Motoru Projesi

0
Proje AşamasıPrototip/ÜretimEnvanter

 

Amaç: ANKA İHA platformları için vazgeçilmez alt sistem olan ve ülkemizde üretilmeyen, dışarıdan temininde ihracat kısıtlaması olan İHA motorunun, bir baz motorun modifikasyonu yoluyla Türkiye’de geliştirilmesi sağlanacaktır.

Kapsam: Proje, havacılığın gerektirdiği güvenilirlik standartları çerçevesinde geliştirilecek motorun tasarımı, üretimi, testleri, teknoloji gösteriminin gerçekleştirilmesi, sertifikasyon, eğitim ve bakımının hazırlanmasını kapsamaktadır.

Ana/Alt Yüklenici: TEI Tusaş Motor Sanayii A.Ş.

Sözleşme İmza Tarihi: 27.12.2012

Mevcut Durum: Yer testleri yapıldı, uçuş testleri sürecinde.

İlgini Çelebilir!

Fırat M60T Projesi

M60T Tanklarının Tanksavar Savunma Yeteneğinin Geliştirilmesi (Fırat M60T) Projesi Fırat K…