Anasayfa Tedarik ve Ar-Ge Projeleri Petrol Doğalgaz Boru Hattı Güvenliği

Petrol Doğalgaz Boru Hattı Güvenliği

0
Proje AşamasındaPrototip/ÜretimEnvanter

 

ETKB ihtiyacına binaen Türkiye’deki mevcut petrol ve doğalgaz boru hatları ile bu hatlar üzerinde bulunan tesislerin ve bu tesislerin idare edildiği birimlerin; terör, sabotaj, saldırı, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi farklı tehditlerden korunmasına yönelik olarak teknolojiye dayalı bir entegre güvenlik sisteminin yurt içinde geliştirilmesi ve tedarik edilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam: Petrol ve doğalgaz boru hatları ile bunlarla ilişkili tesislerin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda entegre güvenlik sisteminin yurt içinde geliştirilmesi ve tedarik edilmesi hedeflenmektedir.

Ana/Alt Yüklenici: ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı

Sözleşme İmza Tarihi: 28.12.2016

Mevcut Durum: Proje sözleşmesi Müsteşarlığımız ile ASELSAN A.Ş.-HAVELSAN A.Ş. İş Ortaklığı arasında 28 Aralık 2016 tarihinde imzalanmıştır. Avans ödemesi gerçekleştirilecektir. Türkiye’deki mevcut petrol ve doğalgaz boru hatları ve ilgili tesislerin terör, sabotaj, saldırı, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi farklı tehditlere karşı korunacak olup, ülkemizin kritik kaynaklarının daha etkin muhafazası sağlanacaktır. Söz konusu ihtiyacın yurtiçi imkanlarla karşılanması ise yerli sanayiinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

İlgini Çelebilir!

AKINCI TİHA: Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi

Bayraktar Akıncı Sistemi Genel Bilgiler Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Ak…