Anasayfa Özgün Yazılar ABD Füze Savunma Ajansı Ufuk ve Niyet – 2019

ABD Füze Savunma Ajansı Ufuk ve Niyet – 2019

0

ABD Ordusundan Koramiral Jon A. Hill’in yazdığı Füze Savunma Ajansı Vizyonu ve Niyeti (Vision and Intent for the Missile Defense Agency) belgesinin özeti olan bu yazı; ABD’nin füze savunma stratejisini ve bu doğrultudaki gelecek projeksiyonunu yansıtmaktadır. 

ÖNSÖZ

Füze Savunma Ajansı Ufuk ve Niyet – 2019’u sunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu belge; yeni görev tanımımızı belirtiyor, halihazırda gösterilen çabayı vurguluyor ve ajansın genel olarak yönelimini ortaya koyuyor.

2016 Ulusal Füze Savunma Politikası, 2017 Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2018 Ulusal Savunma Stratejisi, 2019 Füze Savunma Tahlili ve Savunma Departmanı Araştırma, Mühendislik, Tedarik ve İdame Sekreterliğinin modernizasyon öncelikleri; Ufuk ve Niyet belgesinin temel taşlarını teşkil ediyor.

Füze Savunma Ajansı programlarını ulusumuza yönelik giderek büyüyen, üstelik kitle imha başlıkları taşıyabilen, balistik ve balistik olmayan füze tehditleri tetiklemekte ve motive etmektedir.

Füze Savunma Ajansı; [cross-domain] harp sahasında Müşterek Kuvvet ile uyum içinde ve uluslararası partnerler ile iş birliği usulüyle harekat icra etmeye hazır olan, gelişmiş, entegre ve katmanlı bir füze savunma sistemini tasarlamaya, geliştirmeye, teslim ve idame etmeye odaklanmış haldedir.

THAAD Bataryası

Bugün, anavatan savunması ve bölge savunması için yer konuşlu önleme füzeleriyle beraber küresel çapta THAAD ve Patriot sistemlerini konuşlandırmış olmakla beraber, Aegis destroyer gemilerinde yüzlerce önleme füzesi yüzdürüyor ve bir Aegis Ashore tesisini Romanya’da konuşlandırıyoruz.

Bütün sistem; Komuta Kontrol, Muharebe Yönetimi ve Muhabere sistemi aracılığıyla entegre durumdadır. Tehdit evrildikçe ve hipersonik hızda süzülen füze gibi taarruzi harekat sistemlerini bünyesine kattıkça, ulusumuz kalıcı yüksek irtifa sensör kabiliyeti dahil olmak üzere daha gelişmiş füze savunma teknolojilerine yaptığı yatırımı artırmaya ihtiyaç duyacaktır.

Eğer muharip gücümüzü çokça belirsizlikler bulunduran stratejik sahada destekleyeceksek; teknolojik olgunluk, sistem geliştirme ve üretim isterlerini kafa kafaya yakalamalı, gerçekçi ve çetin fiili atış testleriyle kabiliyetlerimizi sergilemeliyiz. Riskler yüksek ve başarısızlığın bedeli ölçüsüz. Yıldızlar takımı, görevin asildir!

Stratejik Bağlam

Potansiyel hasımlar; ellerinde mevcut olan füze sistemlerini geliştirmek, envanterlerine yeni füzeler katmak ve harp planlarına dahil etmek suretiyle saldırıya yönelik olarak kabiliyetlerini geliştirmek için yaptıkları yatırımlara devam etmekte. Hasımlar; ABD’ye, bilinen konvansiyonel yöntemlerin yanında, farklılık arz eden yöntemlerle saldırmak, Amerikan ve müttefik ulusların füze savunmalarını sınamak amaçlarıyla füze teknolojileri geliştiriyor. Bu silah sistemlerinin bazıları hem balistik hem seyir füzelerinin karakteristiğini bünyesinde bulunduruyor. Örnek olarak balistik füze lançerlerinden ateşlenen, hipersonik hızda süzülen, yüksek manevra kabiliyetine sahip, farklı cinste faydalı yükleri taşıyabilen ve uçuş sürecinin çoğunu tipik bir balistik füzenin seyrettiği irtifadan daha alçakta geçiren araçlardan bahsedilebilir. Rusya ve Çin, uçuş rotaları tahmin edilmesinin nispeten zor olması itibariyle mevcut savunma sistemlerini ciddi manada sınayacak hipersonik füze kabiliyetleri geliştirmekte.

Aegis Ashore Havai Test Merkezi

Sovyetler döneminden beri; Moskova ve Rusya konuşlu kimi kuruluşlar Çin, Kuzey Kore, İran ve Suriye’ye taarruzi füze kabiliyetine dair ihtisas ve teknoloji sağladı. Kimi Çinli kuruluşlar, İran ve Kuzey Kore’ye kendi füze programlarını geliştirmeleri için destek oldu. Kuzey Kore, birkaç ülkeye füze teknolojileriyle ilgili yaptığı satış itibariyle ciddi bir kontrolsüz yayılma [proliferation] tehdidi arz ediyor. Kuzey Kore gibi İran da füze kabiliyetlerini yayması itibariyle ABD’ye, silahlı kuvvetlerine, dostlarına ve müttefiklerine yönelik ilave tehditler ortaya koyuyor.

Savunmanın Nitelikleri

ABD, Rusya ve Çin’in ana karaya yönelik olan büyük çaplı ve teknik açıdan karmaşık kıtalararası balistik füze tehdidine karşı nükleer caydırıcılığına dayanırken; aktif füze savunma sistemleri ana karayla beraber konuşlandırılmış kuvvetleri, dost ve müttefikleri diğer tehditkâr ülkelerin tehditlerine karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

ABD Hava Savunma Ağı

ABD, her daim muhtemel hasım devletlerin ve devlet dışı aktörlerin füze kabiliyetlerini geride bırakmalıdır. Bunu sağlamak için ülke füze savunma sistemini idame ve modernize etmeye ve genişletmeye devam edecektir; bunun yanında, ölçülü ve planlı olmakla beraber, ana kara ve bölgesel savunma için hızlı bir şekilde ileri seviye füze konseptleri geliştirmenin peşinde olacaktır.

Savunmanın, herhangi bir şekilde saldırıyla ortaya konamayacak birtakım kendine has özellikleri vardır. Haydut devletler ve devlet dışı aktörler özelinde; füze savunma, maruz kalınan birtakım saldırıları akamete uğratma ve yenmeyle beraber, hem ulusumuzun hem diğer ulusların liderlerine olayları değerlendirmek ve çatışmayı tırmandırmamak için gerekli zamanı tanır.

Caydırıcılığın akamete uğraması durumunda, ulusumuz; lider kadroyu, kritik altyapıları korumak ve karşı taarruz icra etmek için gerekecek unsurlarını emniyetini almak için aktif savunmaya ihtiyaç duyacak.

ABD Hava Savunma Sistemi İşleyişi

Kapsamlı bir caydırıcılık stratejisinin bir parçası olarak etkili savunma unsurları, muhtemel saldırıların beyhude olduğunu göstermek -veya ispat etmek- suretiyle majör bir rol oynar. Savunma, genel itibariyle, gerilimi düşürücü etkide de olabilir ki nispeten küçük angajmanların daha büyük ölçekli çatışmaları önlenir. Bölgesel füze savunma sistemi bağlamında, unsurları muhtemel füze saldırılarının önüne sürmeden, askeri harekâtın önünü açması itibariyle etkin füze savunma kritiktir.

Misyon

Füze Savunma Ajansının [MDA] görevi; Amerika Birleşik Devletleri’ni, Amerikan kuvvetlerini, müttefikleri ve dostları, hangi menzilden gelirse gelsin veya uçuşun hangi safhasında olursa olsun, hipersonik ve balistik füze taarruzlarından korumaktır.

Füze Savunma Ajansı üzerine düşen görev, halihazırda hipersonik hızda süzülen vasıtalar dahil yeni yeni ortaya çıkan füze tehditlerine karşı koymak amacıyla evrilmektedir. Bu kapsamda, 2017 Mali Yılı Füze Savunma Yasası’nda, hipersonik süzülen silahlara ve nizami [prompt] taarruzlara karşı kabiliyetlerin geliştirilmesinin icrası Füze Savunma Ajansı sorumluluğuna verildi.

Vizyon

Vizyonumuz; Amerikan liderlerini mücbir duruma düşürmek, Amerikan ana karasına, kuvvetlerine, müttefiklerine, dostlarına saldırmak için füze taarruzuna başvurması muhtemel hasımları caydırmakla beraber Amerikan Ordusu’na muharebe avantajını sağlamak amacıyla profesyonel iş gücümüzü, savunma sanayii ve uluslararası iş birliklerimizi ulusumuzun bize duyduğu güvenden destek alarak hava, kara, deniz, uzay ve siber uzayda harekât icra edebilecek etkin, satın alınabilir ve gelişmiş teknolojili füze savunma sistemlerini tasarlamak, geliştirmek ve teslim etmektir.

Amaç ve Çabaya Dair Genel Hatlar

Füze Savunma Ajansı; füze savunma harekâtlarını mümkün kılan sensörleri, komuta kontrol ve angajman sistemlerini geliştirir ve teslim eder.

  1. Harbe hazırlık ve idameye odaklanmak suretiyle muharip unsurların özgüvenine dayanak olmak
  2. Ortaya çıkmakta olan tehditleri füze savunma angajmanı kapasite ve kabiliyet kalemlerinde geride bırakmak
  3. Evrilen tehditlere karşı koymak için teslimatları hızlandırmak
ABD’nin Kıtalararası Balistik Füzelere (ICMB) karşı geliştirdiği en uzun menzilli sistem Ground Based Interceptor (GBI)

Mükemmeliyet Kültürü

Füze Savunma Ajansı; gittikçe yayılma gösteren füzelere karşı etkin ve güvenilir savunma sistemlerinde mükemmelleşmeye yönelmiş, yüksek performanslı, yetenekli ve birbirine entegre sivil, askeri ve özel şirket unsurlarından müteşekkil bir iş gücüdür. Ajans olarak, ister kararlarını veren ve tedarik eden otoritelerle yakın iş birliği çerçevesinde, disiplinli bir sistem mühendisliği ve program planlama süreçleri yoluyla görev başarısına odaklanmış bulunuyoruz.

İnşa ettiğimiz sistemleri Silahlı Kuvvetlere teslim etmeden önce entegre, kapsamlı, gittikçe karmaşıklaşan ve harekât koşullarını gerçeğe yakın simule edebilen test programımız vasıtasıyla sınıyoruz. Bununla beraber, muharip unsurlara teslim ettiğimiz kabiliyetlerin harekâtına ve idamesine de destek veriyoruz.

Füze Savunma Sistemleri Tedariğinde Yenilikçilik ve Hız Yaklaşımı

Füze Savunma Ajansı, hızlı karar alabilmek üzerine inşa edilmiş bir kurumdur. Ajans, belli tedarik prensiplerine sadık kalmakla beraber, inovasyon, tasarım, geliştirme ve yeni kabiliyetleri teslim etme kalemlerinde mümkün olduğu anda süreci ivmelendirmenin önemini anlamış vaziyettedir. Hatalardan çıkardığı dersleri hızlı bir şekilde eyleme geçirmekte ve görev için konuşlandırılmış olsa bile sistemlere uygulamaktadır.

Çok katmanlı füze savunma sistemimiz ABD’ye hasım olan ulusların mevcut ve bilinen füze kabiliyetlerine karşı yeterli bir koruma sağlamakla beraber, bu kabiliyetlerin evrilmesinin de önünde olmak önem arz etmektedir. Bu bağlamda, ajansın oyun değiştirici teknolojileri geliştirmeye devam etmesi ve tedarik süreçlerinin ayarlanması kritiktir.

Çeviri, Tasnif ve Özet: Sebati Koç

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Mezunu ve amatör fotoğrafçı. Teknoloji, otomotiv, uluslararası ilişkiler ve savunma sanayii meraklısı. Savunma sanayii araştırmacısı.

Bir cevap yazın

İlgini Çekebilir!

TÜBİTAK SAGE’nin Altyapı ve Yetenekleri

Ülkemizin en önemli askeri araştırma ve geliştirme kurumlarından biri olan TÜBİTAK SAGE (S…