Anasayfa Haberler Hava Kuvvetleri ve Uzay Sistemleri Uydu ve görev yükü projelerinde ASELSAN imzası

Uydu ve görev yükü projelerinde ASELSAN imzası

0

ASELSAN, sivil ve askeri kullanıcıların uydu haberleşme,  keşif ve gözetleme, seyrüsefer alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik Uydu Görev Yükleri ve Uydu Yer Sistemleri çözümlerini milli ve özgün olarak oluşturmakta, yer destek ekipmanı tasarım ve üretimi, yer istasyonu kurulumu, görev yükü montaj, entegrasyon ve test hizmetlerini yörüngede test dahil olmak üzere vermektedir.

GÖKTÜRK-1 Kesif ve Gözetleme Uydusu Projesi

GÖKTÜRK Projesi ile Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sisteminin, teknoloji transferi, ortak geliştirme prensipleri doğrultusunda tedarik edilmesi amaçlanmaktadır.

GÖKTÜRK-1 Kesif ve Gözetleme Uydusu Projesi kapsamında ASELSAN; sabit ve mobil yer istasyonlarına ait S/X bant anten sistemi, şelter ve destek alt sistemi, görüntü kıymetlendirme ile kullanıcı ara yüz yazılımları ve meteorolojik veri sisteminin sağlanmasından sorumludur.

GÖKTÜRK-1

ASELSAN’ın sorumlu olduğu sistemler sahada kurularak kullanıcı hizmetine sunuldu.

2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2’den sonra ikinci askeri uydu olma özelliğini taşıyan GÖKTÜRK-1 uydusu 5 Aralık 2016 tarihinde Fransız Guyana’sından Vega fırlatma aracı ile yörüngesine yerleştirilmiş olup, elde ettiği görüntülerle hizmet vermeye başlamıştır. ASELSAN idame faaliyetlerine ilişkin çalışmalara devam ediliyor.

GÖKTÜRK-2

AZRA Uydu Muhabere Sistemi Projesi

Azerbaycan Radyolink Haberleşme Sistemi (AZRA) sözleşmesi kapsamında ASELSAN tarafından 2016 ve 2017 yıllarında Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi teslim edildi. Bu teslimatlardan sonra sözleşme değişikliği ile Azerbaycan TASMUS sistemi ve Uydu Haberleşme Sistemi ikinci faz olarak sözleşmeye ilave edildi.

Bu kapsamda 2018 yılında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine teslimatı yapılan Uydu Kontrol Merkezi ve Haberleşme Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Bu şekilde Azerbaycan Ordusunun envanterine ilk defa TASMUS Haberleşme Sistemi ve Uydu Sistemleri girdi. Bağlantılı olarak Azerbaycan Ordusu MEBS Başkanlığına Uydu Şubesi açıldı.

AZRA Uydu Muhabere Sistemi Projesi kapsamında, uydu haberleşme sistemleri tedariki, montajı, kurulumu, test ve kabul faaliyetleri 2019 yılında da sürdürüldü.

TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu

Türkiye’nin ilk millî haberleşme uydusu olacak Türksat 6A projesi; TÜRKSAT A.Ş.’nin ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda, TÜBİTAK Başkanlığı koordinesinde başlatılan “TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi” Projesine ait sözleşme, 15 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen törenle imzalanmıştı.

ASELSAN tarafından, TÜRKSAT 6A Uydusundaki Ku-Bant Uydu Haberleşme Görev Yükünün azami oranda milli olarak geliştirilmesine yönelik sistem ve ekipman seviyesi tasarım faaliyetlerine 2019 yılı içerisinde devam edildi. TÜRKSAT 6A Uydusu 20 adet Ku-Bant alıcı/verici (transponder) taşıyacak.

Milli ve özgün olarak geliştirilen Ku-bant haberleşme görev yüküne ait mühendislik modeli entegrasyonu ve testleri 2019 yılı içerisinde ASELSAN Macunköy tesislerinde başarı ile tamamlandı. Görev Yükü Mühendislik Modeli Uyduya entegre edilmek üzere TUSAŞ-USET’e (Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi) sevk edildi. Milli ve özgün olarak geliştirilen Ku-Bant Almaç, Faydalı Yük Arayüz Birimi (FYAB), INET ve ONET ekipmanlarının yeterlilik modelleri üretilerek kalifikasyon testleri tamamlandı. Türkiye Anteni kalifikasyon test faaliyetlerine devam ediliyor.

Yaklaşık 600 milyon lira maliyetle gerçekleştirilecek TÜRKSAT 6A  yerli uydu projesinde, uydu ve yer istasyonunda kullanılacak ekipman, yazılım ve birçok alt sistem de millî imkânlarla geliştiriliyor.

TÜRKSAT 6A

TUMSİS X-Bant Görev Yükü

2019 yılı içerisinde, X-Bant Görev Yükü Projesi kapsamında ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilmekte olan ve Frekans Aşağı Çevirici (DOCON), Kanal Yükselteci (CAMP) ile Harmonik Filtre birimlerinden oluşan DOCON-L ekipmanının yeterlilik modelinin üretim ve testleri tamamlanmış, uçuş modellerinin üretim ve testlerine başlanmıştı. Geliştirilmekte olan X-Bant Görev Yükü, Türkiye’nin ilk milli Haberleşme Uydusu olan TÜRKSAT 6A’ya entegre edilerek uzaya gönderilecektir.

Ayrıca, projenin teknoloji kazanım yükümlülüğü kapsamında, METEKSAN A.Ş. ile yürütülen düşük gürültülü yükselteç (low noise amplifier) geliştirilmesi faaliyetleri tamamlandı.

ASELSAT Küp Uydu Geliştirilmesi

Proje kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü ve Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ASELSAN’ın alt yüklenicileri olarak görev yapmaktadır.

ASELSAN tarafından, sistem mühendisliği ve proje yönetim faaliyetlerinin yürütülmesine devam ediliyor. Bu süreçte X-Bant Anteni ve uzay tarihçesi kazandırılacak sayısal kart geliştirilmesine yönelik tasarım faaliyetleri sona ermiş olup, uçuş modeli üretimlerine devam edilmekte.

İTÜ Uzay Mühendisliği ekibi tarafından geliştirilen küp uydu platformuna yönelik mühendislik modeli kabul çalışmaları 2019 yılı içerisinde tamamlanmış olup 2020 yılı başında uçuş modeli çalışmalarına başlanacak.

Atılım Üniversitesi tarafından geliştirilen olan yerli tepki tekerinin kabulü ASELSAN tarafından yapılmış olup, projenin bu kısmı başarı ile sona ermiştir.

ASELSAT yakalaşık 1 kilogram ve kenarları 10 santimetre olan küçük nano küp uydusudur.

BTK, ASELSAN'a uydu deneme izni verdi

TÜRKSAT 5B/A Haberleşme Uydu Projesi

Airbus Defence And Space (Airbus D&S) firmasıyla imzalanan sözleşme kapsamında Kasım 2017’de Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretimine başlanmıştı.  Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularının proje kapsamında üretim faaliyetlei devam etmekte olup; Türksat 5A uydusunun 2020 yılı içinde, Türksat 5B uydusunun ise 2021 yılında uzaya fırlatılması planlanıyor.

Türksat 5A uydusu; Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika’yı kapsayan coğrafyada Ku frekans bandında hizmet sunacak. Fırlatma kütlesi yaklaşık 3 bin 400 kilogram olan uydu, 10 kW gücünde faydalı yüke sahip olacak.

42 derece doğu yörüngesinde yer alacak Türksat 5B; Ku ve Ka frekans bandına sahip geniş bant haberleşme uydusu olacak. Özellikle Ka frekans bandında 53 Gbps gibi yüksek veri iletim kapasitesiyle Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika, Akdeniz’in büyük bölümü ve Ege Denizi’ni kapsayan geniş coğrafyada hizmet verecek.

Fırlatma kütlesi yaklaşık 4 bin 500 kilogram olan uydu, 12 kW gücünde faydalı yüke sahip olacak.

Türksat 5A 2020'de 5B 2021'de uzayda

TÜRKSAT 5B Uzay Kalifiye Ku-Bant Almaç Ekipmanı Geliştirilmesi

Ku-Bant Almaç; Ku-Bant Görev Yükü Antenlerinden alınan sinyalleri yükseltme ve frekans çevrimini yapma işlevini yürütmektedir. Ku-Band Almaç Birimi için tasarım, işlevsel ve çevresel testler, yörünge testleri ve kritik bazı görev yükü ekipmanlarının tasarlanması faaliyetlerini yürüten ASELSAN, sistemin TÜRKSAT 5B için kalifikasyon testlerine başladı

Türksat 5B Projesi yerli katkı kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan Ku- Bant almaç ekipmanına uzay tarihçesi kazandırılması amacıyla proje başlatılmıştı. 2019 yılı içerisinde kritik tasarım gözden geçirme aşaması tamamlandı. Ayrıca, ekipmanın mühendislik kalifikasyon modeli üretimi tamamlanmış olup, bu modelin kalifikasyon testlerine başlandı.

Ku-Bant Almaç

TÜRKSAT 5B Uzay Kalifiye Ka-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) Ekipmanı Geliştirilmesi

Türksat 5B Projesi yerli katkı kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilmekte olan Ka-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) ekipmanına uzay tarihçesi kazandırılması amacıyla proje başlatılmıştır. 2019 yılı içerisinde kritik tasarım gözden geçirme aşaması tamamlandı. Ayrıca, ekipmana ait mühendislik kalifikasyon modeli ve uçuş modeli için geliştirilen hibrid modül üretimleri tamamlanmış olup, bu modüllerin testlerine başlandı.

Aselsan Uydu Haberleşme çözümleri ile ilgili olarak:

ASELSAN’ın kara konuşlu uydu haberleşme terminali çözüm ve projeleri

ASELSAN’ın deniz konuşlu uydu haberleşme terminali çözüm ve projeleri

Türk savunma sanayii özelinde savunma sanayii takipçisi ve araştırmacısı.

Milli Savunma Üniversitesi- Yüksek Lisans

Bir cevap yazın

İlgini Çekebilir!

VSR700 VTOL İHA prototipi ilk otonom serbest uçuşunu gerçekleştirdi

Airbus üretimi VSR700 dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) insansız hava aracı (UAV) prot…