Anasayfa Özgün Yazılar TÜBİTAK SAGE’nin Altyapı ve Yetenekleri

TÜBİTAK SAGE’nin Altyapı ve Yetenekleri

0

Ülkemizin en önemli askeri araştırma ve geliştirme kurumlarından biri olan TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) kritik ve önemli savunma sanayii projelerinin kalbinde yer alıyor. Geçmişteki Toros roketlerinden günümüzdeki kritik mühimmatlar SOM ve Göktuğ füze ailesine kadar çok sayıda önemli mühimmatın geliştirmesini üstlenen veya geliştirmesinde yer alan kurum gençler için en önemli tecrübe ve yüksek mühendislik çalışmaları için gözde kurum olarak görülüyor.

TÜBİTAK SAGE geliştirdiği silah sistemleri ve diğer Türk üreticilerin geliştirmelerine test imkanları, altyapı ve yetenekleri ile destek oluyor. TÜBİTAK SAGE’nin mevcut ve gelecekteki projeleri ile ilgili bilgi almak için buraya tıklayarak Defence Turk’ün TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ile gerçekleştirdiği söyleşiyi okuyabilirsiniz.

TÜBİTAK SAGE’nin Altyapı ve Yetenekleri

Ankara Rüzgar Tüneli (ART)

Uçak, helikopter, paraşüt, İHA gibi hava taşıtları ile otomobil, kamyon, otobüs ve motosiklet gibi kara taşıtlarının aerodinamik özelliklerinin incelenmesi, hava akımının yüksek binalara ve köprü gibi yapılara etkisinin bulunması, çanak anten, siren ve paratoner gibi cisimlerin hava ile etkileşimlerinin belirlenmesi ve fırtına ortamında dayanımlarının incelenmesi gibi pek çok deney rüzgâr tünellerinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylar için:

TÜBİTAK SAGE’nin Ankara Rüzgar Tüneli ile sunduğu test altyapısı

SAGE Rüzgar Tüneli

Tahribatsız Kalite Kontrol Laboratuvar Altyapısı

Tahribatsız Kalite Kontrol Laboratuvarı Altyapısı 2004 yılında kurulmuştur. Altyapıda tahribatsız muayene yöntemleri olarak radyografik, ultrasonik, manyetik parçacık, sıvı penetrant ve gözle muayene testleri yapılabilmektedir.

SAGE Test

Radyografik Test Yetenekleri

 • X-Işını Tomografi Sistemi (Y.CT Modular X-Işını Sistemi)
 • Y. Cougar SMT X-Işını Sistemi
 • Y. Cheetah SMT X-Işını Sistemi
 • Portatif X-Işını sistemi (Vidisco-Flatfox)
Ultrasonik Test Yetenekleri

Ultrasonik muayene yöntemi ile iç hataların tespiti yapılabilmektedir. Özellikle radyografik muayene yöntemi ile tespit edilemeyen iç hataların tespiti için kullanılmaktadır.

Manyetik Parçacık Test Yetenekleri

Ferromanyetik malzemelerin yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin kontrolü için kullanılmaktadır.Gün ışığında veya UV ışık altında test yapılabilmektedir.

Sıvı Penetrant Test Yetenekleri

Bu muayene yöntemi yüzeye açık süreksizliklerin tespiti için kullanılmaktadır. Bu testin yapılabilmesi için testin yapılacağı yüzeyin temiz (yağ, kir vb. tüm harici unsurlardan temizlenmiş olması gerekmektedir) ve kaplamasız olması gerekmektedir. Gün ışığında veya UV ışık altında test yapılabilmektedir.

Gözle Muayene Test Yetenekleri

Bu muayene yöntemi ile eğitim almış sertifikalı personel yüzey hatalarını inceleyip değerlendirmektedir. Bu yöntemde aydınlatma ve ölçüm aletleri kullanılmaktadır. (fener, kumpas, mercek vb.)

Mühimmat Test Ekipmanları Ölçümlendirme Altyapısı 

Altyapı Görevleri

TÜBİTAK SAGE tarafından tasarlanıp platform entegrasyon testlerinde kullanılan mühimmata yerleştirilen ölçer ve test ekipmanlarının ölçümlendirilmesi amacıyla 2017 yılında kurulmuştur.

Başlıca kabiliyetleri:

 • Mühimmat sistemlerinin tümleşik yer testleri, platform üzeri esir taşıma, güvenli ayrılma ve atış testleri esnasında, mühimmatın istenilen bölümlerinden basınç, sıcaklık, titreşim, akustik ses, gerinim vb. verisinin toplanması
 • Mühimmatın ana bilgisayarından gelen bilgilerin RF yayını ile uzaktan izlenmesi (telemetri) için gerekli test ekipmanlarının ölçümlendirme tasarımları ve mühimmat entegrasyonu
 • Test uçağının MUX BUS verisinin ve HUD-MFD görüntülerinin veri toplama sistemi ve harici kayıt ünitelerine kaydedilebilmesi için ölçümlendirme tasarımıUçuş Sonlandırma Sistemi kullanılması gereken mühimmat sistemlerinde test kalemlerinin ölçümlendirme tasarımı ve entegrasyonu

SAGE Test

Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS)

Savunma, havacılık ve uzay alanlarında yürütülen çalışmalara test desteği vermek amacıyla TÜBİTAK SAGE tarafından kurulan Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS) Konya Karapınar’da bulunan ATDM Gr. K.lığı bünyesinde 3 km2 bir alan üzerinde yer almaktadır. HABRAS, 2000 metrelik uzunluğu ile Avrupa’nın çift ray yapısına sahip en uzun raylı test hattı olma özelliğine sahiptir. HABRAS bir saha test altyapısı olup, gerçek kullanım koşullarına ya da taktik koşullara yakın bir şekilde, ses-altı ve ses-üstü hızlarda dinamik olarak sistemlerin ya da alt sistemlerin kontrollü bir şekilde test edilmesine olanak sağlamaktadır.

HABRAS’ta çok farklı ve çeşitli sistemlerin/alt sistemlerin testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testlerden bazıları aşağıda özetlenmiştir:

 • Radar ile hız ölçümü
 • Harp başlığı patlama bölgesinde blast ölçümü
 • Hızlı kamera ile mühimmatın serbest uçuşuna ve hedef üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilerin elde edilmesi
 • Tapa gibi elektronik sistemlere ray üzerinde, test kalemi ilerlerken ayrık sinyal ya da elektriksel güç verilmesi
 • Tapanın başarısız olması durumunda yedek ateşleme sistemi ile canlı harp başlığı içeren sistemlerin ateşlenmesi
 • Kızak ayırma sistemleri
 • Enerjik ayırma sistemleri
 • Mekanik ayırma sistemleri

Telemetri Altyapısı

TÜBİTAK SAGE’de telemetri sistemi 2005 yılından beri kullanılmaktadır. 2007 yılında mobil hale getirilerek yetenek kazandırılan sistem, günümüze kadar sürekli gelişim süreci içerisindedir.

Altyapı Kabiliyetleri

Telemetri altyapısı, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen sistemlerin Test uçaklarına bağlı uçuşları, Güvenli ayrılma atış testleri (Jettison), Atış testleri kapsamında hem mühimmat üzeri ölçümlendirmeden, hem de test uçağı üzeri ölçümlendirmeden yere veri aktarılması amacıyla kullanılmaktadır.

SAGE Test

Kritik Bileşen Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Altyapısı (KRİTEK)

Kritik Bileşen Teknolojileri Araştırma Ve Geliştirme Altyapısı (KRİTEK) 2003 yılında, uzay ve havacılık sanayiinde kritik öneme haiz malzeme ve teknolojilerin, milli imkanlarla Ar-Ge faaliyetlerinin ve prototip üretimlerinin yapılması amacıyla kurulmuştur. KRİTEK Altyapısı olanakları ile gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ilk çıktısı olarak 35mm Parçacıklı Mühimmat için delici parçacık ve sevk çemberi alt bileşenlerinin geliştirilmesinde gösterilen büyük başarı sonrasında SAGE’de yürütülen tüm projelere sistem ve alt sistem seviyesinde destek verilmeye başlanmıştır.

Özellikle, yurtdışından tedarik edilemeyen, kritik olarak sınıflandırılan malzeme, bileşen ve özel işlemlerin yurtiçi olanakları ile yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirilmesi ana hedef olarak belirlenmiş ve bu hedef kapsamında birçok başarılı yerli ve milli ürün geliştirilmiştir. Ultrasonik Test Yetenekleri KRİTEK, yetenek ve kabiliyetleri dahilinde SAGE’de yürütülen projelerin yanında, başta ülkemizin önde gelen savunma sanayii, uzay ve havacılık kuruluşlarına olmak üzere araştırma enstitülerine ve üniversitelere Ar-Ge faaliyeti, üretim ve endüstriyel hizmet desteği vermektedir. Kurulduğu günden itibaren sürekli gelişen cihaz olanaklarına sahip olan KRİTEK, yurtiçinde benzeri olmayan cihazları ile SAGE dışından gelen tüm ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılayabilmektedir

KRİTEK, disiplinlerarası araştırmacı gücü, uzman teknisyen ve geniş cihaz olanakları ile katma değeri yüksek, kritik öneme haiz malzeme, alt bileşen, özel işlem ve teknoloji geliştirilmesi için uygun bir ortam sağlamaktadır. Bu kapsamda, altyapı bünyesinde başlıca aşağıdaki listede yer alan çalışmalar olmak üzere birçok farklı disiplinde Ar-Ge ve üretim faaliyeti yürütülmektedir.

Ataletsel Ölçüm Laboratuvarı

Ataletsel Ölçüm Laboratuvarında, seyrüsefer ve güdüm sistemlerinde kullanılan Dönüölçer, İvmeölçer, Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB) ve Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (ANS) için gerekli test ve kalibrasyonlar laboratuar olanakları dahilinde yapılmaktadır.

 • Allan Varyans Testleri
 • Kalibrasyon Testleri

Çevre Şartları Altyapısı

Çevresel testler, askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür döngüleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Sıcaklık Şoku Testi

Sıcaklık Şoku Testi, test numunesinin, bulunduğu ortamdaki ani sıcaklık değişimlerine (>10°C/ dk), fiziksel bir hasar veya işletim performansında azalma ile karşılaşmadan dayanabilirliğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Test kabinine yerleştirilen numuneye, gerçek kullanım koşullarında karşılaşılacak sıcaklık şoku koşulları uygulanır. Test sırasında ve/veya sonunda numunenin fiziksel incelemesi ve operasyonel kontrolü yapılır, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

Düşük Basınç (İrtifa) Testi

Düşük Basınç (İrtifa) Testi, test edilen numunenin düşük basınç ortamına dayanabildiğini ve/ veya düşük basınçta çalışabildiğini ve/veya ani basınç değişimlerine dayanabildiğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Test kabinine yerleştirilen numuneye, gerçek kullanım koşullarında karşılaşılabilecek basınç koşulları uygulanır. Test sırasında ve/veya sonunda numunenin fiziksel incelemesi ve operasyonel kontrolü yapılır, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

Tuz Sisi Testi

Tuz Sisi Testi, test numunelerinin koruyucu kaplamalarının ve işlenmiş yüzeylerinin etkinliğini tespit etmek ve tuz birikintilerinin test numunesinin fiziksel ve elektriksel özelliklerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Test kabinine yerleştirilen numune tuz sisi ortamına maruz bırakılır. Test sonunda numunenin fiziksel, elektriksel kontrolleri ve korozyon gözlemi gerçekleştirilir, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

Yağmur Testi

Yağmur Testi, test numunesinin yağmur, su spreyi veya damlayan suya maruz kalması durumunda;

 • Koruyucu kaplama, kutu ve sızdırmazlık elemanlarının suyun test numunesine girişini engellemedeki etkinliğini,
 • Test numunesinin suya maruz kaldığı sırada ve sonrasında performans gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığını,
 • Test numunesinde yağmurdan kaynaklanan her türlü bozulmayı,
 • Test numunesindeki her türlü su tahliye sisteminin performansını,
 • Test numunesine paketleme tarafından sağlanan korumanın etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır.

Test kabinine yerleştirilen numuneye, gerçek kullanım koşullarında karşılaşılacak yağmur koşulları uygulanır. Test sırasında ve/veya sonunda numunenin fiziksel incelemesi ve operasyonel kontrolü yapılır, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

Nem Testi

Nem Testi, nemli ve sıcak ortamın test numunesi dayanımı üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Test kabinine yerleştirilen numune, gerçek kullanım ve/veya depolama koşullarında karşılaşılabilecek nem koşullarına uygun şartlarda, uygun süre ile bekletilir. Test sırasında ve/veya sonunda numunenin fiziksel incelemesi ve operasyonel kontrolü yapılır, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

Titreşim ve Şok Testleri

Titreşim ve Şok Testleri, test numunesinin ömür döngüsünde maruz kalabileceği titreşim veya şok kaynaklı yüklemelerin malzeme güvenilirliğini, bütünlüğünü ve performansını nasıl etkilendiğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Test kalemi dayanım şartları ve yükler, askeri/sivil standartlar ya da ilgili test kaleminin gerçek veya gerçeğe en yakın çalışma koşulları altında veri toplama sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak belirlenir. Bahsi geçen yükler kullanılarak laboratuvar ortamında; veri toplama/işleme donanımları, kontrol donanımı, ölçerler, sarsıcılar ve gerekli ise portatif şartlandırma kabini kullanılarak testler gerçekleştirilir. Test sırasında ve/veya sonunda numunenin fiziksel incelemesi ve operasyonel kontrolü yapılır, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

Yüksek Sıcaklık Testi

Yüksek Sıcaklık Testi, yüksek sıcaklık koşullarında numunenin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve performansını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Test kabinine yerleştirilen numune, gerçek kullanım ve/veya depolama koşullarında karşılaşılacak yüksek sıcaklık koşullarında uygun süre ile bekletilir. Test sırasında ve/veya sonunda numunenin fiziksel incelemesi ve operasyonel kontrolü yapılır, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

Düşük Sıcaklık Testi

Düşük Sıcaklık Testi, düşük sıcaklık koşullarında numunenin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve performansını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Test kabinine yerleştirilen numune, gerçek kullanım ve/veya depolama koşullarında karşılaşılacak düşük sıcaklık koşullarında uygun süre ile bekletilir. Test sırasında ve/veya sonunda numunenin fiziksel incelemesi ve operasyonel kontrolü yapılır, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

İvmelendirme Testi

İvmelendirme Testi, platform hızlanmalarından, yavaşlamalarından ve manevralarından kaynaklı ortaya çıkabilecek kararlı haldeki eylemsizlik yüklerine karşı malzeme güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve performansının nasıl etkilendiğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Test cihazına yerleştirilen numune yapısal / işlevsel / çarpışma koşullarında karşılaşabileceği ivme koşullarında uygun süre ile bekletilir. Test sırasında ve/veya sonunda numunenin fiziksel incelemesi ve operasyonel kontrolü yapılır, varsa ortaya çıkan hatalar kaydedilir.

Kimyasal Kalite Kontrol Laboratuvarı

Kimyasal Kalite Kontrol Laboratuvarı, yakıt, patlayıcı, piroteknik, yalıtım, kompozit ve diğer polimerik malzemelerin karakterizasyon/tersine mühendislik ve kalite kontrol test ihtiyaçlarını karşılayan bir altyapıdır. Kimyasal Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda, hâlihazırda ısıl analizler (DSC, TGA, TG-DTA, DMA), darbe-sürtünme hassasiyeti, kalorifik değer testleri, yanma hızı ölçümü, FTIR ve HPLC analizleri, nem, yoğunluk, sertlik ve viskozite ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Aletli analizlerin yanı sıra ıslak analiz yöntemleri ile %Li miktarı, demir miktarı, hidroksil sayısı, saflık ve çözünmeyen madde miktar tayini gibi birçok içerik testi laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Genel Kimya ve Polimer Katmanlı İmalat Teknolojileri Altyapısı

Altyapıda katmanlı imalat cihazına ek olarak, genel kimya laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda sentez ve karakterizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Hedef Balistiği Altyapısı 

Hedef Balistiği Altyapısı, hedef balistiği disiplinine yönelik test faaliyetlerinin yürütüldüğü bir altyapı olup 2010 yılından itibaren aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Hedef Balistiği Altyapısı’nın faaliyetleri:

 • Hafif Gazlı Parçacık Hızlandırma Düzeneğinde yapılan testleri
 • 100 mm Top Namlusu Düzeneğinde yapılan testleri
 • 12 ve 25 mm Kalibreli Barut Silahında yapılan testleri
 • Flaş X-Işını düzeneğinde yapılan testleri kapsamaktadır.

Hafif Gazlı Parçacık Hızlandırma Düzeneği

Hafif Gazlı Parçacık Hızlandırma Düzeneği, parçacık ve mermi gibi test numunelerinin yüksek hızlı çarpma koşullarının laboratuvar ortamında oluşturulmasını sağlayan test düzeneğidir.

100 mm Mermi Hızlandırma Düzeneği

100 mm Mermi Hızlandırma Düzeneği, test numunelerinin barut kullanılarak yüksek hızlara çıkarılmasını sağlamaktadır.

12 ve 25 mm Kalibreli  Barut Silahı

Sistemde 12 mm ve 25 mm kalibrede iki namlu bulunmaktadır. Test parçacıkları barut ile hızlandırılmaktadır. Barut silahı, çelik barut silahı korunağı ile korunmaktadır.

Flash X Işınu Düzeneği

Flash X-Ray sistemi farklı balistik disiplinlerinde, özellikle hedef balistiği disiplininde patlama, yüksek hızda delme, parçacıklanma vb. çok hızlı (mikrosaniye mertebesinde) olayların görüntülenmesinde kullanılmaktadır. Toz bulutu, duman ve ateş içeren balistik test ortamlarında görüntü elde edilebilmektedir.

İleri Üretim Teknolojileri Üretim Altapısı 

İleri Üretim Teknolojileri Altyapısı, 2016 yılında lazer malzeme işlemleri konusunda aşağıdaki konularda havacılık, uzay, savunma ve enerji sanayilerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 • Lazer birleştirme (lazer kaynak, lazer-hibrit kaynak, lazer-lehimleme vb.)
 • Seçici Lazer Ergitme

Kompozit Teknolojileri Geliştirme ve Üretim Altyapısı 

Başlangıçta Polimer Laboratuvarı Altyapısı adı altında faaliyet gösteren altyapı, 2018 yılı itibarıyla kompozit teknolojileri ile ilgili AR-GE ve üretim faaliyetlerini ilgili altyapıdan devralarak Kompozit Teknolojileri Geliştirme ve Üretim Altyapısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Kompozit Teknolojileri Geliştirme ve Üretim Altyapısı’nda vakum infüzyon, VARTM ve sıcak pres yöntemleri ile kompozit malzemenin üretim ve AR-GE çalışmaları yapılmaktadır. Savunma, uzay ve havacılık sanayiinde kritik öneme haiz karbon veya cam elyaf takviyeli epoksi, fenolik, poliimid, benzoksazin, siyanat ester ve silikon gibi birçok kompozit malzemelerin altyapı faaliyetleri kapsamında üretimi gerçekleşmektedir. Katı roket yakıtlı mühimmat için silika fenolik kompozit ürünler, mühimmatta kullanılan radomlar, anten radomları, harp başlıkları, koruyucu kapaklar altyapı tarafından geliştirilen ürünler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, altyapı faaliyetleri kapsamında projelere yönelik yapıştırıcı uygulama ve elektronik bileşenlerin kapsülleme çalışmaları yapılmaktadır. Malzeme ömür belirleme ve zırh etkinliği belirleme testleri de yürütülen faaliyetler arasında yer almaktadır.

OPTOMEKATRONİK LABORATUVARI ALTYAPISI

Optomekatronik Laboratuvarı Altyapısı, geliştirilmekte olan Kızılötesi ve Lazer kardanlı ve sabit yapıdaki arayıcıların bütünleme, kontrolcü geliştirme, optik ölçümler ve hesaplamalar, doğrulama ve testleri işlerini icra etmektedir. Altyapı temel olarak aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

 • Döngüde Donanım Test Sistemi
 • Sınıf 1000 Temiz Oda
 • Optomekatronik Laboratuvarı

TÜBİTAK SAGE’de geliştirilen seyir füzesi ve hava hava füzesi arayıcılarının gereksinimleri nedeniyle bu sistem temin edildiğinden bütün projelerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ayrıca bir dizi modifikasyon ile RF arayıcılar için de uygun hale gelebilmektedir.

Mühimmat Yer Testleri

Harp Başlığı Etkinlik Testi

Bu testin amacı, harp başlıklarının yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve ortam sıcaklığı şartlarındaki etkinliklerini doğrulamak ve değerlendirmektir.

Roket Motoru Statik Ateşleme Testi 

Roket motoru ateşleme öncesinde test fikstürüne yerleştirilir. Ateşleme süresi boyunca fiziksel veriler (basınç, sıcaklık, itki vs.), roket motoru üzerine yerleştirilen duyargalar ile ölçülür. Veri toplama sisteminden alınan bu veriler ile yanma performansı değerlendirilir.

Duyarsız Mühimmat Testleri 

Bir mühimmat, üretimden başlayan kullanım ömrü boyunca (depolama, taşıma, sevkiyat, vs.) enerjik bir cevapla sonuçlanabilecek birçok farklı planlanmayan tehditle karşılaşabilir. Bu tehditlerin gerçekleşme ihtimaline karşı, duyarsız mühimmat testlerini yapmak gereklidir. Mühimmat Yer Testleri Altyapısı aşağıda verilen duyarsız mühimmat testlerini gerçekleştirmektedir.

Düşürme Testleri 

Düşürme testlerinin amacı, belirli çevresel şartlarda test kalemlerinin muhtemel düşme senaryolarını simüle etmektir.

Hidrostatik Test

Roket motorlarının ve harp başlıklarının basınca karşı dayanımları, belli bir sürede belli bir basınç uygulanarak test edilir. Basınç 0 bar’dan 400 bar’a kadar uygulanır.

Statik Fırlatma Testi

Statik fırlatma testlerinin amacı, uçaktan bırakılan mühimmatların ayrılma karakteristiklerini (ivmelenmeler, açısal hızlar vs.), tepki kuvvetlerini belirlemektir.

Sızdırmazlık Testi 

Bu test çoğunlukla mühimmat taşıma kutularına uygulanır ve çalışma şartlarında test kaleminin tüm sızdırmazlık gereksinimlerini karşıladığını doğrulamak amacıyla yapılır.

Dinamik Delme Etkinliği Testi 

Bu testin amacı, mühimmatın istenilen hız ve açıyla hedefe çarptığı durumda hedefte istenilen delme etkinliğini sağladığını doğrulamaktır. Mühimmat, roket motorlarının ateşlenmesi sonucu oluşan itki ile hedefe yönlendirilir. Test sonunda mühimmatın dinamik delme etkinliğinin kontrolü, kullanılan Doppler Radar ve Hızlı Kameralar ile sağlanır.

Sualtı Patlama Testi

Sualtı patlayıcılarının su içerisinde belli derinliklere konumlandırılıp infilak ettirilerek uygun duyarga ve veri toplama sistemi ile patlamanın etkileri ölçülmektedir.

Diğer Testler

Tapa, FLSC (Bükülebilir Doğrusal Çukur İmla Hakkı) ve diğer enerjik malzemelerin ateşleme testleri gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Mühimmat Yer Testleri Altyapısı mühimmat imha operasyonları da gerçekleştirilmektedir.

Ölçüm Kabiliyetleri

Fiziksel büyüklükler (kuvvet, basınç, ivme vs.) uygun veri toplama cihazları ile ölçülür. Mühimmat Yer Testleri Altyapısında 2 farklı tipte veri toplama cihazı kullanılmaktadır.

 • Kuvvet Ölçümü
 • Basınç Ölçümü
  • Kapalı Alan ve Açık Alan Blast Basıncı Ölçüm Testi
  • Roket Motoru Basınç Ölçümü
  • Balistik Basınç Ölçümü
 • İvme Ölçümü
 • Sıcaklık Ölçümü
 • Gerinim Ölçümü
 • Hız Ölçümü
 • Hassas Koordinat Ölçümü
 • Meteoroloji Ölçümleri

Kalibrasyon Laboratuvarı

TÜBİTAK SAGE Kalibrasyon Laboratuvarı 2004 yılında TÜBİTAK SAGE bünyesinde hizmet vermesi amacıyla kurulmuş ve 2011 yılında TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

Kalibrasyon Hizmetleri

 • Titreşim Kalibrasyonu
 • Sıcaklık Kalibrasyonu
 • Kuvvet Ölçüm Sistemleri
 • Terazi Kalibrasyonu
 • Terazi Kalibrasyonu
 • Basınç Kalibrasyonu
 • Elektriksel Kalibrasyon
 • Boyutsal Kalibrasyon
 • Sıcaklık Nem Ölçer Kalibrasyonu

MİLLİ SAVUNMA İÇİN MİLLİ AR-GE

Ankara Hacettepe’de okuyor.Savunma,ulusal güvenlik , uçak ve hava savunma konularıyla yakından ilgileniyor. Boş vakitlerinde yazı, şiir yazar ve fotoğraf çekmeyi sever.

Subscribe
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgini Çekebilir!

Askeri Sahadaki Zırhlı Araçlarda Radar Teknolojisi Kullanımı

Günümüz savunma sanayi, uzmanlaştığı radar teknolojilerini hava, deniz ve kara platformlar…